/Kariérové poradenstvo – krok k budúcemu povolaniu
Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Voľba budúceho povolania – kariérové poradenstvo sa v našom zariadení realizuje a poskytuje žiakom základných škôl, gymnázií a stredných odborných škôl. Odborní zamestnanci následne prostredníctvom individuálnych výsledkov zo skupinovej diagnostiky poskytujú informácie o výsledkoch rozumových schopností, o osobnostných črtách a záujmoch žiakom a ich rodičom a odporučia učebný alebo študijný odbor danej strednej škole formou osobných konzultácii. V prípade študentov gymnázií a stredných odborných škôl odborní zamestnanci nasmerujú študentov na vhodnú vysokú školu.