/Regionálny klub ZKPRK v Košiciach
Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Košický regionálny klub sa uskutoční dňa 19.4.2017 od 15.-17.00 hod. na UPSVaR (Staničné námestie 9), miestnosť č. 611.

Predstavíme pracovný portál www.istp.sk – Internetový Sprievodca Trhom Práce, ktorého úlohou je napomáhať ľuďom uplatniť sa na trhu práce a zamestnávateľom nájsť vhodného zamestnanca. Predstavené bude jeho využívanie v spojitosti s metódami RIASEC a ďalšími zaužívanými nástrojmi kariérového poradenstva.

Prostredníctvom hosťa sa zoznámime s informačným systémom KOMPOSyT, ktorý je jedným z hlavných produktov Národného projektu VÚDPaP /Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Bratislava/. Určený je odborníkom zaujímajúcim sa o oblasť výchovného poradenstva a prevencie (VPaP), rodičom a žiakom, ktorí hľadajú informácie o poradenských službách na Slovensku a aktuálnych trendoch na trhu práce.

Klub je organizovaný s láskavou spoluprácou s firmou Kariérové poradenstvo NEKY (http://karieroveporadenstvoneky.sk/) a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Košice.

Kontakt: jneklapilova@gmail.com

Prihlasovanie na tejto adrese.