/Regionálny klub ZKPRK v Martine
Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Martinský regionálny klub sa uskutoční dňa 6.4.2017 od 15.00 hod. v Turčianskej knižnici (Divadelná 4619/5, Martin).

Predstavíme pracovný portál www.istp.sk – Internetový Sprievodca Trhom Práce, ktorého úlohou je napomáhať ľuďom uplatniť sa na trhu práce a zamestnávateľom nájsť vhodného zamestnanca. Predstavené bude jeho využívanie v spojitosti s metódami RIASEC a ďalšími zaužívanými nástrojmi kariérového poradenstva.

Prostredníctvom hosťa sa zoznámime s informačným systémom KOMPOSyT, ktorý je jedným z hlavných produktov Národného projektu VÚDPaP /Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Bratislava/. Určený je odborníkom zaujímajúcim sa o oblasť výchovného poradenstva a prevencie (VPaP), rodičom a žiakom, ktorí hľadajú informácie o poradenských službách na Slovensku a aktuálnych trendoch na trhu práce.

Klub je organizovaný s láskavou spoluprácou s firmou K.A.B.A. (http://www.kaba.sk/).

Kontakt: kubisova@kabask.sk