/Regionálny klub ZKPRK v Nitre
Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Prostredníctvom nášho hosťa p. Marty Hargašovej sa zoznámime s informačným systémom KOMPOSyT, ktorý je jedným z hlavných produktov Národného projektu VÚDPaP /Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Bratislava/.

Určený je  odborníkom zaujímajúcim sa o oblasť výchovného poradenstva a prevencie (VPaP), rodičom a  žiakom, ktorí hľadajú informácie o poradenských službách na Slovensku a aktuálnych trendoch na trhu práce.

Predstavíme aj pracovný portál www.istp.sk – Internetový Sprievodca Trhom Práce, ktorého úlohou je napomáhať ľuďom uplatniť sa na trhu práce a zamestnávateľom nájsť vhodného zamestnanca.

 

Poplatok je nečlenov ZKPRK – 3 eurá.

Svoju účasť nahláste prosím tu: https://goo.gl/forms/aInh00r0P6YAy3ST2 alebo na t.č. 0904 301 410