/“Slimáčikovia na štarte do budúceho povolania”
Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

V rámci dopoludňajších aktivít v Súkromnej materskej škole Slimáčik v Trenčíne sa budú deti z triedy 4-6 rokov  s pani učiteľkou venovať téme “Povolania” , (charakteristky jednotlivých povolaní, dôležitosť  povolania, povolania rodičov , moje budúce  povolanie). Vyvrcholením aktivity bude založenie “Môjho profesného portfólia”za účasti kariérovej poradkyne Diany Gerbocovej (pôsobiacej v SMŠ ako lektorka špec. edukačných aktivít), už v takomto útlom veku s vytvorením jeho prvého listu použitím tvorivých techník s názvom “Čím chcem byť na začiatku svojej cesty…?” Zaznamenanie takejto informácie môže byť pre deti motivácia v tvorbe portfólia aj naďalej a taktiež v budúcnosti aj neopakovateľnou spomienkou na svoje detstvo a svoje vtedajšie ciele. Možnosť mapovania svojho profesného vývinu. Vo vzťahu k rodičom to pozitívne vyzdvihne význam čo najvčasnejšiemu zaoberaniu sa touto sférou vo vzťahu k osobnosti ich dieťaťa.