/Sociálny podnik v našom meste: Práca a pomoc mladým nezamestnaným
Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Zámerom podujatia je priblížiť verejnosti fungovanie sociálneho podniku v Banskej Bystrici a predstaviť inovatívnu formu spolupráce s mladými nezamestnanými. Cieľom je zároveň upevniť a rozšíriť spoluprácu s partnerskými inštitúciami a zamestnávateľmi v našom meste, ktorí podporujú zamestnávanie mladých ľudí zo znevýhodneného prostredia.

Podujatie sa bude konať pod záštitou primátora mesta Banská Bystrica.

Podujatím bude sprevádzať moderátor Rado Sloboda.

Príďte si vypočuť hostí:
– pána viceprimátora Jakuba Gajdošíka
– riaditeľku neziskovej organizácie Milenu Makovú
– kariérovú poradkyňu Michaelu Valicovú
– sociálnu pracovníčku Danu Chmelíkovú
– zamestnávateľov
– mladých nezamestnaných

Tešíme sa na vaše podnety do diskusie :)

O hudobný umelecký zážitok sa postará
– folklórny súbor Prvosienka zo Súkromnej základnej umeleckej školy Lavuta v Banskej Bystrici
– Ľudová hudba Hron