Loading Events

Pozývame vás na podujatie Dni kariérového poradenstva – Kam po skončení základnej školy – Študuj dopravu.

Tešíme sa na vás na Železničnej stanici Trnava na 1. poschodí.

Cieľom organizátorov je podnietiť záujem žiakov základných škôl o štúdium a prácu v oblasti dopravy, ktorá je stabilným a perspektívnym odvetvím poskytujúcim záruku profesionálneho uplatnenia.

Podujatie sa uskutoční 4. októbra 2018 v Trnave (v rámci Župného dňa Trnavského samosprávneho kraja) na železničnej stanici a v areáli Strednej priemyselnej školy dopravnej (9.00 h – 17.00 h),

Program podujatia zahrňuje predstavenie možností štúdia s dopravným zameraním, ukážky povolaní v železničnej a cestnej doprave, kariérové poradenstvo, návštevu priestorov rušňa, nákladného vozňa, kamióna, autobusu a možnosti riadenia dopravy z pozície výpravcu alebo rušňovodiča na modelovej železnici. Pripravené budú videoprojekcie, fyzikálne pokusy vo „vedeckej cukrárni“, špeciálne okuliare simulujúce stav po užití alkoholu, simulátor prevrátenia vozidla, výstavy, súťaže a dopravné kvízy.

Na podujatí budú predstavené študijné a učebné odbory s dopravným zameraním, ktoré je možné študovať na stredných odborných školách v Bratislavskom, Trnavskom, Nitrianskom a Banskobystrickom kraji. Účastníkom odborníci poskytnú kariérové a pracovné poradenstvo s alternatívami ďalšieho profesijného smerovania.

Vstup na podujatie je bezplatný.

Tešíme sa na vašu návštevu!

https://www.facebook.com/events/2159976280931457/

Zdieľať obsah:

Go to Top