/Urobme si kvalitu v kariérovom poradenstve – regionálny workshop ZKPRK Bratislava
Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Dovoľujeme si pozvať všetkých členov a partnerov Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry na prvý zo série regionálnych workshopov štartujúcich participatívny a otvorený proces tvorby nástrojov riadenia kvality v kariérovom poradenstve na Slovensku. Aké by mohli byť výstupy tohto procesu?

 • Sebahodnotiaci a hodnotiaci nástroj pre kvalitu služby kariérových poradcov
 • Program mentoringu pre kariérových poradcov
 • Nástroj pre hodnotenie kvality poskytovanej služby pre organizácie poskytujúce kariérové poradenstvo.
 • Rámec a postupy pre rozvoj kvality poskytovaných služieb kariérového poradenstva.

Program:

 • Čo s kvalitou v kariérovom poradenstve? Predstavenie projektu (Tomáš Šprlák, predseda ZKPRK)
 • Európska dobrá prax pre kvalitu v kariérovom poradenstve:
  • Národné štandardy kvality a rámec rozvoja kvality v Nemecku (Karen Schober-Brinkmann)
  • Matrix Standard, Quality in Careers Standard a Ofsted vo Veľkej Británii (Vanessa Dodd)
  • Uznávanie kvalifikácie kariérového poradcu – skúsenosti z ČR? (Alice Mullerová)
 • Diskusia, vytvorenie pracovnej skupiny QUAL-IM-G a závery.

 

Hostia:

Karen Schober-Brinkmann

Dlhoročná riaditeľka Odboru pre kariérové poradenstvo na riaditeľstve Nemeckých služieb zamestnanosti. V období 2002-2007 bola členkou expertnej skupiny pre celoživotné poradenstvo Európskej komisie a v rokoch 2007-2015 členkou ELGP. Od roku 2006 je prezidentkou nemeckého Národného poradenského fóra pre vzdelávanie, kariéru a zamestnanosť.

 

Vanessa Dodd

Výskumná pracovníčka Medzinárodného centra pre štúdium poradenstva pri univerzite v Derby vo Veľkej Británii. Pracovala vo viacerých projektoch na miestnej a medzinárodnej úrovni. V súčasnosti riadi niekoľko projektov v oblasti hodnotenia dopadov a riadenia kvality rôznych programov kariérového poradenstva a vzdelávania.

 

Alice Müllerová

Kariérová poradkyňa v komunitnom centre Inbáze. Absolvovala distančný kurz Teória a prax kariérového poradenstva organizovaný v spolupráci s univerzitou v Štockholme a rad ďalších kurzov v oblasti kariérového poradenstva. V rokoch 2008-2015 pracovala pre Euroguidance Česká republika.

 

Prihlasovanie je možné do 23.10.2017 na tejto adrese.

 • Workshopu sa môžete zúčastniť aj z pohodlia domova prostredníctvom živého prenosu našej stránke na Facebooku.
 • Rovnaké workshopy sa budú konať v treťom štvrťroku aj v regiónoch.
 • Workshop bude v anglickom jazyku, tlmočenie do slovenčiny bude zaistené