/VEĽTRH VYSOKÝCH ŠKÔL
Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Tohto roku budeme  organizovať po 6-krát  prezentácie VŠ, tzv. „ Veľtrh VŠ“ pod názvom „Viac informácií – lepší výber VŠ“ . Naším cieľom je  poskytnúť žiakom čo najviac informácií o možnostiach štúdia na fakultách a vysokých školách, najmä technického a prírodovedného zamerania.

Prezentácie  fakúlt  chceme organizovať 26.11.2019 / v utorok / v športovej hale pri Gymnáziu P. Horova  na Masarykovej 1, Michalovce so začiatkom o 9.00 hod. Predpokladaný koniec okolo 13. – 14. hodine.

Zoznam univerzít a fakúlt:

Technická univerzita Košice:

Fakulta BERG

Ekonomická fakulta

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie

Letecká fakulta

Stavebná fakulta

Strojnícka fakulta

Fakulta umení

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove 

 

Slovenská technická univerzita Bratislava:

Fakulta chemickej   a potravinárskej  technológie

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Fakulta informatiky a informačných technológií

 

Univerzita P. J. Šafárika Košice :

Prírodovedecká fakulta

 

Žilinská univerzita Žilina: 

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy  a spojov

Fakulta riadenia a informatiky

 

Prešovská univerzita Prešov :

Filozofická fakulta

Fakulta humanitných a prírodných vied

Fakulta manažmentu

Pedagogická fakulta

Fakulta športu

Fakulta zdravotníckych odborov

 

Ekonomická univerzita Bratislava :

Podnikovohospodárska  fakulta  EU  v Košiciach

 

Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika  Liptovský Mikuláš

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava

 

Masarykova univerzita Brno

Fakulta informatiky

 

Vysoké učení technické v Brnĕ

Fakulta podnikatelská

 

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. Mladá Boleslav ǀ Czech Republic

Slovenská Poľnohospodárska Univerzita v Nitre

 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

Filozofická fakulta

Pedagogická fakulta

Spoločnosti :

AT&T Global Network Services Slovakia

T-Systems Slovakia s.r.o.

BSH Drives and Pumps s.r.o.

Agentúry :   Information Planet   a    Inter Study

 

S pozdravom  Mgr. Erika Dudášová,  kariérny  poradca,   GPH  Michalovce