/Zážitkami k povolaniu
Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Týždeň venovaný predovšetkým žiakom ZŠ, výchovným poradcom ZŠ a rodičom. Okrem informácií o študijných a učebných odboroch sa žiaci môžu prostredníctvom zážitkových aktivít priblížiť k blízkemu povolaniu a následne k výberu strednej školy.