Loading Events

Vážené členky, vážení členovia a priaznivci kariérového poradenstva,

v mene Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry (ZKPRK) by sme  Vás radi pozvali na klub vo forme neformálnej diskusie k tézam dokumentu „Učiace sa Slovensko.“ V tomto dokumente sa v 3. kapitole, ktorá sa venuje odbornému vzdelávaniu, spomínajú opatrenia a návrhy súvisiace s celoživotným kariérovým poradenstvom.  V rámci tohto stretnutia dňa 11.5. o 17:00 v priestoroch SAAIC (Krížkova 9, Bratislava) by sme chceli prediskutovať jednotlivé ciele a za naše združenie by sme chceli zaujať spoločné stanovisko, ktoré by sme radi adresovali priamo ministrovi školstva a zároveň autorom reformného dokumentu. Je dôležité, aby sa Združenie profesionalizovalo a v rámci svojich odborných kapacít sa vedelo odborne vyjadrovať k víziám a opatreniam, ktoré súvisia s témami kariérového poradenstva, a to nielen v oblasti vzdelávania, ale v celom spektre celoživotného kariérového poradenstva. Diskusie sa bude možné zúčastniť aj prostredníctvom Skype (martinkovic.martin@gmail.com).

Dokument „Učiace sa Slovensko“

Pridajte sa na Facebook udalosť

Zástupca ZKPRK (M. Martinkovič) sa zúčastnil oficiálnej odbornej diskusie so zástupcami MŠVVaS SR.

Klub sa uskutoční 11. 5 2017 o 17:00 v priestoroch SAAIC (Krížkova 9, Bratislava)

Zdieľať obsah:

Go to Top