Vedeli ste, že program Erasmus+ ponúka program mobility aj pre zamestnancov vo vzdelávaní dospelých? Jednou z foriem takéhoto programu sú tzv. študijné cesty, počas ktorých účastníci získavajú  prehľad o vzdelávacom a poradenskom systéme v hosťujúcej krajine, oboznamujú sa s príkladmi dobrej praxe v poskytovaní kariérového poradenstva, pričom zlepšujú svoje komunikačné, jazykové, prezentačné a interkultúrne zručnosti a rozširujú svoju profesionálnu sieť.

V máji 2022 (16. – 19. 5.) sa takáto študijná cesta „Academia study visit“ uskutočnila vo francúzskom meste Lyon, prijímajúcou organizáciou bolo Centrum medzinárodných informácií („Centre d’Information Internationale“). Stretli sa na nej kariéroví poradcovia zo Estónska, Lotyšska, Nemecka, Slovenska, Španielska, Švédska a Francúzska. Všetci predstavili vzdelávacie systémy ich krajín (https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/national-description_en), ako aj vlastné skúsenosti z práce s mladými ľuďmi, ktorí sa potrebujú zorientovať medzi kariérovými možnosťami.

Program cesty zahŕňal ďalej návštevy rôznych odborných, internátnych, vysokých škôl a inštitúcií a predstavenie rozličných programov, ako napr.:

–  špecifický program prevencie predčasného ukončenia školskej dochádzky („MLDS“ – La mission de lutte contre le décrochage scolaire : https://www.ac-lyon.fr/lutte-contre-le-decrochage-scolaire-121759),

– program pre mladých ľudí od 16 -24 rokov, ktorí sa potrebujú rozhodnúť, ako a kam ďalej v budúcnosti (tzv. Rok svetla – „Année Lumière“: https://www.annee-lumiere.org/),

–  program uľahčenia adaptácie a integrácie do vysokoškolského vzdelávania v rámci dynamiky výmeny a vzájomnej pomoci

– programy Národného inštitútu aplikovaných vied v Lyone (https://www.insa-lyon.fr/),

– program boja proti autocenzúre a podnecovanie akademických ambícií https://www.cordeesdelareussite.fr/

Študijné cesty ACADEMIA STUDY VISIT umožňujú účastníkom zdieľať svoje profesionálne skúsenosti a vytvárajú aj nové priateľské putá.

(Účastníčka Academia Study Visit Lyon 2022: Beáta Košťálová, SAIA, n. o.)