//Zo sveta

Zablokované kariéry francúzskych žltých viest?

By | 2018-12-16T18:08:16+00:00 16. december, 2018|Zo sveta|

Žlté vesty: nemusíte s nimi vo všetkom súhlasiť, ale ochotu bojovať za svoje práva im nemožno uprieť. V posledných týždňoch sa na nás z médií a sociálnych sietí šíria obrázky a videá z protestov žltých viest vo Francúzsku, ktoré evokujú stav občianskej vojny. Avšak redukovať občianske protesty vo Francúzsku na zapaľovanie áut a [...]

3 myšlienky z Goteborgu (nielen) o škandinávskom kariérovom poradenstve

By | 2018-10-06T07:29:10+00:00 5. október, 2018|Zo sveta|

Práve som sa vrátil z výročnej konferencie IAEVG v Gotheborgu - cieľom bolo najmä čo-to odkukať pre ďalší ročník organizovaný na Slovensku a v Čechách, keďže doteraz snáď jediným slovenským zástupcom na výročných konferenciách IAEVG býval Štefan Grajcár. Napriek masívnej účasti (750 vedcov, poradcov a tvorcov politík) prebehol kongres po odbornej aj organizačnej stránke vynikajúco [...]

Tibor Bors Borbély-Pecze: poradenský systém sa nedá “požičať” zo zahraničia

By | 2018-10-13T10:59:45+00:00 18. september, 2018|O kariérovom poradenstve, Zo sveta|

Tibor Bors Borbély-Pecze je významnou postavou svetového kariérového poradenstva: je členom výboru IAEVG a ICCDDP, ako aj medzinárodným členom NICEC. Participuje na analýzach skupiny expertov CareersNet pri CEDEFOPe, výraznou mierou sa podieľal na tvorbe materiálov ELGPN. Pravidelne sa podieľa na tvorbe štúdií a analytických materiálov pre Európsku komisiu a iné nadnárodné inštitúcie. Jeho hlavným pracovným úväzkom [...]

Komuniké IAEVG k sociálnej a ekonomickej inklúzii NEETs

By | 2018-01-26T18:36:39+00:00 26. január, 2018|Zo sveta|

Pri príležitosti konferencie Medzinárodnej asociácie pre študijné a profesijné poradenstvo (IAEVG) „Poradentvo v prospech budovania budúcnosti“, výbor IAEVG zverejňuje nasledovnú tlačovú správu/ vyhlásenie k sociálnej a ekonomickej inklúzii NEETS (mladí ľudia, ktorí nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy a ani nepracujú). Komuniké bolo prijaté na konferencii IAEVG, ktorá sa konala v dňoch 29. [...]

Európsky týždeň poradenstva v Talline: čo sa môžeme naučiť (nielen) od Estóncov

By | 2017-12-19T12:15:34+00:00 28. september, 2017|Zo sveta|

V rámci Estónskeho predsedníctva Rady európskej únie sa posledný septembrový týždeň v Talline uskutočnila séria podujatí s názvom "Európsky týždeň poradenstva". Medzi takmer 200 špičkovými európskymi expertmi našli svoje miesto aj traja zástupcovia zo Slovenska a Združenie medzi nimi nemohlo chýbať. O tom, že estónsky zázrak e-governemntu sa týka aj kariérového poradenstva, o trendoch vo [...]

Zručnosti pre riadenie vlastnej kariéry, kariérové kompetencie… aké sú možnosti ich využitia u nás?

By | 2017-08-21T12:50:11+00:00 21. august, 2017|O kariérovom poradenstve, Zo sveta|

Téma "kariérových kompetencií" (inak nazývaných aj "zručnosti pre riadenie vlastnej profesijnej a vzdelávacej dráhy") je vysoko aktuálna aj na Slovensku. S dovolením autorov prinášame v skrátenej podobe článok "Kariérní kompetence a možnosti jejich využití v kariérovém poradenství v České republice", uverejnených v časopise Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání (3/2016). Celý článok je k dispozícii na [...]

Nemecký model kvality v kariérovom poradenstve

By | 2017-07-25T13:10:17+00:00 16. január, 2017|Zo sveta|

Nemecké národné poradenské fórum zverejnilo nemecký koncept / model kvality v kariérovom poradenstve pod názvom BeQu Concept. Model kvality BeQu Concept sa skladá z troch základných súčastí: Štandardy kvality pre kariérové poradenstvo Kompetečný profil kariérového poradcu Rámec rozvoja kvality v kariérovom poradenstve Tieto tri časti kvality prispievajú ku stratégii profesionalizácie KP a propagujú sociálne a politické [...]

Druhá publikácia siete NICE: Európsky štandard povolania pre vzdelávanie v oblasti kariérového poradenstva

By | 2017-08-05T20:22:28+00:00 18. november, 2016|Novinky, O kariérovom poradenstve, Zo sveta|

Európski občania sú vo svojom kariérovom rozvoji konfrontovaní s čoraz komplexnejšími výzvami. Počas vlastnej životnej dráhy musia vykonať dôležité rozhodnutia o vlastnom vzdelávaní a zamestnaní, ktoré výrazne ovplyvňujú ich budúcnosť. Potrebujeme kompetentných poradcov, ktorí budú občanov v tomto procese sprevádzať a podporovať. Ale kto sú títo odborníci? Aké musia mať zručnosti? Ako ich kvalitne vzdelávať? [...]

Tridsať rokov bilancie kompetencií vo Francúzsku, alebo ako môže vyzerať systém kariérového poradenstva

By | 2017-07-25T13:10:18+00:00 7. október, 2016|O kariérovom poradenstve, Zo sveta|

Predposledný septembrový deň tohto roku sme sa v Paríži spolu s ďalšími slovenskými členmi Európskej federácie centier kariérového poradenstva a bilancie kompetencií zúčastnili osláv tridsiateho výročia legálneho zakotvenia bilancie kompetencií ako individuálneho práva každého občana bez rozdielu. Konferencia bola rozdelená do troch okrúhlych stolov: na prvom vystúpili politici (dvaja poslanci Národného zhromaždenia) a hovorili o význame kariérového poradenstva pre spoločnosť. [...]

EmployID peer-coaching a online komunita dobrej praxe: príležitosť nielen pre služby zamestnanosti?

By | 2017-07-25T13:10:18+00:00 15. september, 2016|Akcie a aktivity, Zo sveta|

Vráťme sa ešte niekoľkými riadkami k júnovému workshopu s Pablom Franzom a Oliverom Blunkom z výskumného konzorcia EmployID. Počas workshopu prezentovali dva potenciálne mocné nástroje: online komunitu pre reflexiu a zdieľanie dobrej praxe a peer coaching. Čo je pre tieto dva nástroje typické? Ako je možné využiť ich v praxi? Pripomenieme si základné myšlienky významného európskeho kouča [...]