/Zo sveta

Komuniké IAEVG 2023: Príspevok vzdelávacieho a odborného poradenstva k podpore trvalo udržateľného rozvoja a nevyhnutnej sociálno-ekologickej transformácie

By |2023-07-17T15:41:37+02:0017. júla, 2023|Zo sveta|

Prinášame slovenský preklad Komuniké IAEVG týkajúce sa trvalo udržateľného rozvoja a sociálno-ekologickej transformácie, ktoré prijalo Valné zhromaždenie dňa 28. júna 2023.   Komuniké IAEVG Príspevok vzdelávacieho a odborného poradenstva k podpore trvalo udržateľného rozvoja a nevyhnutnej sociálno-ekologickej transformácie Prijaté Valným zhromaždením IAEVG 28. júna 2023 Zo záväznej dohody, ktorá vzišla z konferencie o klíme v [...]

IKT technológie pre rozvoj zručností pre riadenie kariéry

By |2021-09-19T10:29:12+02:0019. septembra, 2020|Zo sveta|

Záujem o používanie informačných a komunikačných technológií („IKT“) v kariérovom poradenstve sa datuje od 60. rokov minulého storočia. Súčasná epidémia nám ukázala ich potenciál transformovať oblasť kariérového poradenstva. Tieto nástroje môžu uľahčiť prístup a zvýšiť kapacitu poradenských služieb. Čoraz častejšie sa používajú ako doplnok k existujúcim službám, ale v niektorých prípadoch aj ako alternatíva k [...]

Vydaný zborník z Medzinárodnej konferencie IAEVG 2019 v Bratislave

By |2020-04-01T21:24:00+02:001. apríla, 2020|Zo sveta|

Po mesiacoch príprav a tvrdej práce Štefana Grajcára vydáva Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry zborník príspevkov z Medzinárodnej konferencie IAEVG 2019, ktorá sa konala 11.-13. septembra 2019 v Bratislave. Zborník je v angličtine a obsahuje 47 príspevkov z rôznych oblastí praxe a výskumu kariérového poradenstva a rozvoja kariéry. Prinášame preklad úvodného textu editora [...]

Komuniké ICCDPP: Štáty potrebujú medzisektorové stratégie pre politiky a služby rozvoja kariéry

By |2019-06-30T20:10:52+02:0030. júna, 2019|Zo sveta|

Medzinárodné sympózium pre rozvoj kariéry a verejnú politiku, ktoré sa konalo v nórskom Tromsø v dňoch 17-20. Júna 2019, zverejnilo na svojej stránke komuniké "Priviesť rozvoj kariéry do neistej budúcnosti: Zaisťovanie prístupu, integrácie a inovácie". (Leading career development services into an uncertain future: Ensuring access, integration and innovation). V spolupráci so slovenským centrom Euroguidance prinášame [...]

Zomrel John Krumboltz, autor teórie sociálneho učenia o kariérovom rozhodovaní

By |2019-05-08T12:35:23+02:007. mája, 2019|Zo sveta|

1. mája 2019 nás opustil John. D. Krubmboltz, jedna z najvýznamnejších postáv kariérového poradenstva konca dvadsiateho storočia. Je autorom viacerých teórií a nástrojov z oblasti rozvoja kariéry a kariérového poradenstva, z ktorých najznámejšia je teória sociálneho učenia o kariérovom rozhodovaní. Základným praktickým prínosom jeho teórie je presvedčenie, že úlohou kariérových poradcov je rozširovať príležitosti klientov [...]

Kariérové vouchery – alternatívny model financovania kariérového poradenstva pre dospelých?

By |2019-02-16T07:55:02+01:0015. februára, 2019|Zo sveta|

Otázka financovania kariérového poradenstva pre dospelých je v krajinách s fungujúcim systémom celoživotného vzdelávania jednou z priorít. Okrem individuálnych vzdelávacích účtov či verejno-súkromných partnerstiev (písali sme o nich tu) existuje aj ďalší model: vouchery pre poskytovanie kariérového poradenstva. V roku 2014 zaviedli tento systém v holandsky hovoriacej časti Belgicka. Kariérové vouchery vydáva zamestnaným občanom na [...]

Zablokované kariéry francúzskych žltých viest?

By |2023-11-10T11:42:03+01:0016. decembra, 2018|Zo sveta|

Žlté vesty: nemusíte s nimi vo všetkom súhlasiť, ale ochotu bojovať za svoje práva im nemožno uprieť. V posledných týždňoch sa na nás z médií a sociálnych sietí šíria obrázky a videá z protestov žltých viest vo Francúzsku, ktoré evokujú stav občianskej vojny. Avšak redukovať občianske protesty vo Francúzsku na zapaľovanie áut a [...]

3 myšlienky z Goteborgu (nielen) o škandinávskom kariérovom poradenstve

By |2018-10-06T07:29:10+02:005. októbra, 2018|Zo sveta|

Práve som sa vrátil z výročnej konferencie IAEVG v Gotheborgu - cieľom bolo najmä čo-to odkukať pre ďalší ročník organizovaný na Slovensku a v Čechách, keďže doteraz snáď jediným slovenským zástupcom na výročných konferenciách IAEVG býval Štefan Grajcár. Napriek masívnej účasti (750 vedcov, poradcov a tvorcov politík) prebehol kongres po odbornej aj organizačnej stránke vynikajúco [...]

Tibor Bors Borbély-Pecze: poradenský systém sa nedá “požičať” zo zahraničia

By |2018-10-13T10:59:45+02:0018. septembra, 2018|O kariérovom poradenstve, Zo sveta|

Tibor Bors Borbély-Pecze je významnou postavou svetového kariérového poradenstva: je členom výboru IAEVG a ICCDDP, ako aj medzinárodným členom NICEC. Participuje na analýzach skupiny expertov CareersNet pri CEDEFOPe, výraznou mierou sa podieľal na tvorbe materiálov ELGPN. Pravidelne sa podieľa na tvorbe štúdií a analytických materiálov pre Európsku komisiu a iné nadnárodné inštitúcie. Jeho hlavným pracovným úväzkom [...]

Komuniké IAEVG k sociálnej a ekonomickej inklúzii NEETs

By |2018-01-26T18:36:39+01:0026. januára, 2018|Zo sveta|

Pri príležitosti konferencie Medzinárodnej asociácie pre študijné a profesijné poradenstvo (IAEVG) „Poradentvo v prospech budovania budúcnosti“, výbor IAEVG zverejňuje nasledovnú tlačovú správu/ vyhlásenie k sociálnej a ekonomickej inklúzii NEETS (mladí ľudia, ktorí nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy a ani nepracujú). Komuniké bolo prijaté na konferencii IAEVG, ktorá sa konala v dňoch 29. [...]