/Dobrá prax

Školenia odborného kariérového poradenstva pre ľudí pracujúcich s mládežou

By |2019-10-02T20:29:27+02:006. októbra, 2019|Dobrá prax|

V spolupráci s centrom Euroguidance Slovensko približujeme príspevky do súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2019.  Do Národnej ceny kariérového poradenstva sa so svojím príspevkom prihlásila aj organizácia IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. „Proces voľby povolania a plánovania svojej budúcnosti mladých ľudí je výrazne ovplyvnený osobnostnými predpokladmi osôb, ktoré sa s mládežou priamo stretávajú a pracujú s ňou. Náš vzdelávací [...]

Komunitné stretnutia mamičiek na úrade práce

By |2019-10-02T20:26:09+02:004. októbra, 2019|Dobrá prax|

V spolupráci s centrom Euroguidance Slovensko približujeme príspevky do súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2019.  Do Národnej ceny kariérového poradenstva sa so svojím príspevkom prihlásil aj Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Humennom. „Byť mamou je mnohokrát najväčšou prekážkou pri nástupe do zamestnania. Tieto ženy sú často diskriminované zamestnávateľmi, ktorí sú mylne presvedčení, že takéto ženy nebudú môcť [...]

Orientačná diagnostika motivuje žiakov gymnázia k využitiu kariérového poradenstva na škole

By |2019-10-02T20:23:42+02:004. októbra, 2019|Dobrá prax|

V spolupráci s centrom Euroguidance Slovensko približujeme príspevky do súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2019.  Do Národnej ceny kariérového poradenstva sa so svojím príspevkom prihlásil aj školský psychológ a kariérový poradca Róbert Rácz, pracujúci na Gymnáziu Boženy Slančíkovej-Timravy v Lučenci. „Hlavným cieľom bolo porovnať jednotlivé triedy z hľadiska ich záujmovej štruktúry a tiež poskytnúť žiakom počas individuálnych konzultácii spätnú väzbu [...]

Nový online nástroj meria pokrok nezamestnaných v kariérových zručnostiach

By |2019-10-02T20:19:49+02:003. októbra, 2019|Dobrá prax|

V spolupráci s centrom Euroguidance Slovensko približujeme príspevky do súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2019.  Do Národnej ceny kariérového poradenstva sa so svojím príspevkom prihlásilo aj Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. „Aby sme dokázali poradenskú intervenciu lepšie zacieliť a najmä zhodnotiť jej efektivitu, bol pre poradcov pripravený nástroj na analýzu situácie klienta v elektronickej forme, v úvodnej fáze poradenského [...]

Workshopy pomáhajú študentom gymnázií s výberom vysokej školy

By |2019-10-02T20:06:44+02:003. októbra, 2019|Dobrá prax|

V spolupráci s centrom Euroguidance Slovensko približujeme príspevky do súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2019.  Do Národnej ceny kariérového poradenstva sa so svojím príspevkom prihlásila aj Zuzana Záhradníková z organizácie Career Spring s.r.o. z Bratislavy. Cieľom realizovaných workshopov bolo sebapoznanie študentov, odhaľovanie ich talentov a silných stránok a následne určenie aspoň približného smeru vysokej školy. Dohromady workshopy absolvovalo 104 [...]

Komplexné kariérové poradenstvo ako konkrétna pomoc študentom stredných škôl

By |2019-10-02T20:04:20+02:002. októbra, 2019|Dobrá prax|

V spolupráci s centrom Euroguidance Slovensko približujeme príspevky do súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2019.  Do Národnej ceny kariérového poradenstva sa so svojím príspevkom prihlásila aj Soňa Mertová z Hotelovej akadémie v Košiciach. V projekte sa zameriava na odhaľovanie skrytých vlastností, schopností a zručností žiakov stredných a základných škôl, s cieľom dosiahnutia ich kariérnej zrelosti prostredníctvom rozmanitých aktivít naprieč ich školským [...]

Prvý univerzitný e-learning v službách kariérového poradenstva

By |2019-10-02T20:02:05+02:002. októbra, 2019|Dobrá prax|

V spolupráci s centrom Euroguidance Slovensko približujeme príspevky do súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2019.  Do Národnej ceny kariérového poradenstva sa so svojím príspevkom prihlásilo aj Univerzitné poradenské centrum, UPJŠ v Košiciach. „Najsilnejší motív pre tvorbu e-learningu bola snaha zvýšiť počet študentov, ktorí budú aktívne premýšľať nad svojou kariérou. V prvom rade sme chceli dosiahnuť, aby sa študenti viac [...]

Ľudia z vylúčených rómskych lokalít dostali väčšiu šancu si nájsť prácu

By |2019-10-02T18:57:59+02:002. októbra, 2019|Dobrá prax|

V spolupráci s centrom Euroguidance Slovensko približujeme príspevky do súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2019.  Do Národnej ceny kariérového poradenstva sa so svojím príspevkom prihlásila aj organizácia Človek v ohrození. „V našej organizácii už dlhodobo poskytujeme komplexnú podporu obyvateľom vylúčených rómskych lokalít, v posledných rokoch sme vo väčšom meradle začali poskytovať aj špecializované pracovné poradenstvo a spolupracovať priamo [...]

Medzinárodná mobilita pomohla žiakom strednej odbornej školy

By |2019-09-20T16:10:27+02:0022. septembra, 2019|Dobrá prax|

V spolupráci s centrom Euroguidance Slovensko približujeme príspevky do súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2019.  Do Národnej ceny kariérového poradenstva sa so svojím príspevkom prihlásila aj Stredná odborná škola služieb z Prešova. Hlavným cieľom Erasmus+ mobilitného projektu bolo rozšírenie odborných kompetencií žiakov umeleckých odborov propagačná grafika a fotografický dizajn prostredníctvom praktickej prípravy v spolupracujúcich talianskych firmách. „Základnou potrebou našej [...]

Aktívny úrad práce na pomoc mladým

By |2019-09-20T16:17:11+02:0021. septembra, 2019|Dobrá prax|

V spolupráci s centrom Euroguidance Slovensko približujeme príspevky do súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2019.  Do Národnej ceny kariérového poradenstva sa so svojím príspevkom prihlásil aj Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Humennom. „Mnohí mladí po ukončení štúdia smerujú na úrady práce. Ocitajú sa tak vo fáze nezamestnanosti a potrebujú usmernenie, čo robiť, aby ich vstup do [...]