/Akcie a aktivity

Výzva “Spoločne pre kariérové poradenstvo” v roku 2024 podporí päť projektov

By |2024-05-02T17:49:24+02:002. mája, 2024|Akcie a aktivity|

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry oznamuje, že v rámci pilotnej výzvy "Spoločne pre kariérové poradenstvo" podporí nasledovné malé aktivity svojich členov. Celková čiastka podpory je 2000€. Ďakujeme všetkým zúčastneným a tešíme sa na články o skúsenostiach z jednotlivých aktivít! Workshop kariérové poradenstvo pre 50+ v Nitre (Lucia Bačová, Zuzana Gališinová) Cieľom je priniesť, [...]

Konferencia k 10. výročiu založenia Združenia

By |2024-04-29T09:39:34+02:0029. apríla, 2024|Akcie a aktivity|

Pri príležitosti 10. výročia vzniku Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry si vás dovoľujeme pozvať na konferenciu Kariérového poradenstva 2024. Konferencia je určená kariérovým poradcom, výchovným poradcom, poradcom z úradov práce, učiteľom, študentom, špecialistom na rozvoj kariéry, špecialistom na trh práce, koučom a špecialistom na osobnostný rozvoj a ďalším záujemcom o témy kariérového poradenstva. Účasť [...]

Aké kariérové poradenstvo si želajú mladí ľudia v Európe?

By |2024-03-13T17:41:00+01:0013. marca, 2024|Akcie a aktivity|

Dnešné pracovné trhy sú turbulentné a prechádzajú historickými zmenami. V čase zrýchlenej automatizácie, zelených a digitálnych transformácií, globalizácie, fluktuácií v demografii a obnovy ekonomík po pandémii COVID-19 sa mení charakter práce. Pre mnohých prináša táto zmena zvýšené riziká nezamestnanosti, neistoty a nestabilného zamestnania, pričom mladí ľudia sú osobitne postihnutí súčasnou nestabilitou. Prechod zo školy do [...]

Boj proti sociálnym nerovnostiam prostredníctvom kariérového poradenstva (OECD)

By |2024-03-11T16:38:38+01:0011. marca, 2024|Akcie a aktivity|

Boj proti sociálnym nerovnostiam prostredníctvom kariérového poradenstva: poznatky z medzinárodných údajov a praxe Táto nová publikácia tímu OECD Career Readiness s Tristramom Hooleyom sa zaoberá tým, ako sociálne nerovnosti ovplyvňujú kariérny rozvoj a prechody mladých ľudí – a ako môžu systémy školského poradenstva najlepšie reagovať na okolnosti, keď definované skupiny študentov so spoločnými charakteristikami čelia [...]

IAEVG sa pripojila k iniciatíve pre sociálnu spravodlivosť

By |2024-02-26T10:08:05+01:0026. februára, 2024|Akcie a aktivity|

Koncom roka sa naša strešná organizácia IAEVG pripojila ku globálnej koalícii pre sociálnu spravodlivosť. Tá bola založená Riadiacim orgánom Medzinárodnej organizácie práce (ILO). Vstupom do tejto koalície IAEVG nielen posilňuje svoju oddanosť sociálnej spravodlivosti, ale rozširuje aj svoj vplyv a sieť spoluprácujúcich organizácií na medzinárodnej úrovni. Tu je odkaz na webovú stránku koalície ILO https://social-justice-coalition.ilo.org/about. [...]

Príležitosť pre spoluprácu: Poďte s nami tvoriť metódy zeleného poradenstva

By |2024-02-23T08:22:07+01:0021. februára, 2024|Akcie a aktivity|

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry v súčasnosti riadi projekt "Exploring Green Guidance" ktorého cieľom je pripraviť metodiky pre poskytovanie zeleného poradenstva. Čo je to zelené poradenstvo? Mnoho ekonomických sektorov prejde v najbližších rokoch výraznou “zelenou” transformáciou, ktorá môže ohrozovať pracovné miesta tých najzraniteľnejších pracovníkov. Ale nejde len o túto praktickú ekonomickú otázku: V [...]

Výzva “Spoločne pre kariérové poradenstvo” – Získajte finančnú podporu od ZKPRK pre váš miniprojekt

By |2024-03-18T10:39:56+01:0021. februára, 2024|Akcie a aktivity|

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry vyhlasuje výzvu "Spoločne pre kariérové poradenstvo", ktorá umožní členom Združenia získať finančnú podporu pri realizácii aktivít týkajúcich sa kariérového poradenstva. Cieľom výzvy je podporiť podporiť členov ZKPRK v realizícii nových drobných iniciatív paušálnym finančným príspevkom vo výške 100€, 300€ alebo 500€. V pilotnom roku 2024 sa Rada ZKPRK [...]

Štastné a veselé ZKPRK 2023

By |2023-12-21T14:08:02+01:0020. decembra, 2023|Akcie a aktivity|

Drahí členovia, na konci roku 2023 by sme vám radi vyjadrili hlbokú vďaku za vašu oddanosť a aktívny prínos k našej spoločnej misii zlepšovať profesionálny rozvoj a dostupnosť kariérového poradenstva. Vaša podpora a nasadenie nás posúvajú vpred. Nový rok pred nami prináša nové príležitosti a výzvy. Veríme, že spoločne budeme pokračovať v úsilí poskytovať podporu, [...]

Predvianočné stretnutie Združenia spojené s vianočnou kapustnicou

By |2023-11-28T11:12:03+01:0028. novembra, 2023|Akcie a aktivity|

Vážené členky, členovia a priaznivci Združenia, dovoľujeme si vás pozvať na predvianočné stretnutie spojené s Vianočnou kapustnicou, ktoré sa uskutočni 8.12.2018 od 15:00 do 19:00 v priestoroch Kulturama, Račianska 22/A, Bratislava. Registrácia: https://forms.gle/jUoiY1yBcmqXfUTK8 Stretnutie sme pripravili v spolupráci s Deutsch-Slowakische Akademien, ktorí nám pripravili odborný vstup na tému Model kariérového poradenstva pre moderné školy. Predstavia [...]

Zimná škola kariérového poradenstva 2023

By |2023-11-21T12:04:59+01:0021. novembra, 2023|Akcie a aktivity|

Zimná škola kariérového poradenstva, obľúbené vzdelávacie podujatie pre kariérových poradcov a poradkyne, sa uskutoční prezenčne 9. decembra v priestoroch Inklucentra v Bratislave (Hattalova 12). Podujatie oganizuje Centrum Euroguidance v spolupráci so Združením pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry v rámci iniciatívy Týždeň kariéry 2023. Témou tohto ročníka bude well-being ako jedna z priorít v kariérovom [...]