/Akcie a aktivity

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry v roku 2021

By |2021-12-21T12:23:00+01:0021. decembra, 2021|Akcie a aktivity|

Čo sa nám podarilo v roku 2021? Zrealizovali sme našu dlhoročnú víziu poskytovať poradcom kvalitné vzdelávanie a spustili sme akreditovaný výcvik v kariérovom poradenstve. So vzdelávaním prvých záujemcov sme začali už v lete a nové kurzy budeme otvárať aj v roku 2022. Podieľali sme sa na organizácií a odovzdávaní Národnej ceny kariérového poradenstva 2021, ktorá ma za sebou [...]

ZKPRK vycestovalo za inšpiráciami do Luxemburska v rámci siete Academia

By |2021-11-08T16:49:32+01:008. novembra, 2021|Akcie a aktivity|

Luxembursko je malá európska krajina s približne 630 tisíc obyvateľmi, ktorá hraničí s Nemeckom, Francúzskom a Belgickom. Veľkú časť pracovnej sily tvoria práve cudzinci a občania týchto krajín. Denne prechádza hranice za prácou vyše 200 tisíc ľudí. Priemerný zárobok je 3500 eur (v čistom), vysoké sú však aj životné náklady. Silnou stránkou obyvateľov sú cudzie jazyky, väčšina hovorí okrem [...]

Združenie spúšťa od septembra akreditovaný výcvik v kariérovom poradenstve

By |2021-08-11T16:06:41+02:0011. augusta, 2021|Akcie a aktivity|

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry sa už od svojho založenia vytrvalo venuje vzdelávaniu a zvyšovaniu kompetencií kariérových poradcov na Slovensku. Naprieč rokmi sa Združeniu podarilo pripraviť a zrealizovať viacero online i offline vzdelávacích aktivít, z ktorých najznámejšie sú Letná a Zimná škola kariérového poradenstva. Keďže v Združení si dobre uvedomujeme veľký dopyt po [...]

OTVORENÝ LIST K BUDÚCNOSTI ODBORNÝCH PORADENSKÝCH SLUŽIEB V SLUŽBÁCH ZAMESTNANOSTI

By |2021-05-15T11:33:20+02:0014. mája, 2021|Akcie a aktivity|

Situácia OPS vo verejných službách zamestnanosti sa síce v posledných rokoch zlepšovala, ale nikdy nebola dostatočne priaznivá. Problematické bolo najmä zabezpečenie ich plnohodnotného fungovania a rozvoja ich potenciálu. To sa naplno ukázalo aj v aktuálnej krízovej situácii, keďže poskytovanie OPS je od marca 2020 pozastavené bez adekvátnej náhrady a doteraz nie je zrejmé, aká bude [...]

Odborná príprava kariérových poradcov – zistenia z výskumu

By |2021-05-07T19:49:07+02:007. mája, 2021|Akcie a aktivity|

C-Course je projekt financovaný z programu ERASMUS + s cieľom vyvinúť e-learningový vzdelávací program pre profesionálov pracujúcich v oblasti kariérového poradenstva. Reaguje na skutočnosť, že v mnohých krajinách sú odborná príprava a profesionálny rozvoj kariérových poradcov obmedzené a nejednotné. Cieľom je vytvoriť online kurz, ktorý umožní všetkým účastníkom kedykoľvek a spôsobom, ktorý zodpovedá ich individuálnym potrebám, [...]

Týždeň kariéry 2020 – kariérové poradenstvo v online svete

By |2021-01-13T19:09:58+01:0013. januára, 2021|Akcie a aktivity|

Týždeň kariéry je spoločná iniciatíva centra Euroguidance a Združenia pre kariérové poradenstva a rozvoj kariéry, ktorej cieľom je zviditeľniť služby kariérového poradenstva na Slovensku a zároveň podporiť nové a inšpiratívne iniciatívy v tejto oblasti. Vzhľadom na pandémiu koronavírusu a s ňou spojenými sociálnymi reštrikciami bolo ústrednou témou iniciatívy „online poradenstvo“. Do iniciatívy Týždeň kariéry sa v roku 2020 zapojilo 20 organizácií, ktoré [...]

Združenie sa podieľa na vývoji online kurzu kariérového poradenstva

By |2020-11-16T15:46:29+01:0016. novembra, 2020|Akcie a aktivity|

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry je od októbra partnerom v projekte „E-learning for Career Guidance Practitioners“. Projekt bude trvať dva roky, počas ktorých bude medzinárodný tím pracovať na vývoji online kurzu pre kariérových poradcov s názvom C-Course. Spolu s meniacou sa spoločnosťou a obrovskými zmenami vo svete práce rastie dopyt po neustálom profesionálnom [...]

Pandémia ako impulz pre inovácie v kariérovom poradenstve na Slovensku

By |2020-11-04T09:40:57+01:004. novembra, 2020|Akcie a aktivity|

Centrum Euroguidance a Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry už po dvanástykrát ocenili inšpiratívne aktivity a služby v oblasti kariérového poradenstva na Slovensku. Do súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2020 sa zapojilo 18 organizácií naprieč celým Slovenskom. Prihlásené príspevky aj tento rok potvrdili, aké rôzne podoby môže mať kariérové poradenstvo – od kariérovej výchovy [...]

Tvoríme modernú politiku vzdelávania dospelých (MOVED)

By |2020-08-10T13:21:03+02:0010. augusta, 2020|Akcie a aktivity|

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti výstupy z nedávno ukončeného projektu Tvoríme modernú politiku vzdelávania dospelých (MOVED), ktorý koordinovala Akademia Istropolitana Nova a na ktorom sa podieľalo aj Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry. Projekt bol realizovaný v rámci OP EVS v priebehu rokov 2018-2020. Vzhľadom na očakávané zmeny v spoločnosti a na trhu práce súvisiace [...]

Predseda ZKPRK Tomáš Šprlák prezidentom FECBOP!

By |2020-06-28T22:33:26+02:0028. júna, 2020|Akcie a aktivity|

V ruchu pandemických dní a týždňov sme takmer nestihli zaregistrovať, že predsedu nášho Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry Tomáša Šprláka účastníci Valného zhromaždenia FECBOP, ktoré sa konalo 2. marca 2020, zvolili za prezidenta tejto medzinárodnej organizácie.