//Akcie a aktivity

Riaditeľka Univerzitného poradenského centra UPJŠ v Košiciach: Na rozbeh treba najmä podporu vedenia a veľa nadšenia

By | 2018-06-25T15:18:18+00:00 25. jún, 2018|Akcie a aktivity|

Veronika Zibrinyiová je riaditeľkou Univerzitného poradenského centra (UNIPOC) na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktoré už viac ako rok poskytuje študentom okrem iných služieb aj kariérové poradenstvo. Dynamický rozvoj centra sme mohli prvýkrát registrovať na minuloročnej Národnej cene kariérového poradenstva, kde sa ich stánok stretol s veľkým záujmom účastníkov konferencie pri odovzdávaní cien. S [...]

Systém overovania kvalifikácií: nezostaňme pri preskúšavaní a bez poradenstva

By | 2018-06-21T15:49:48+00:00 18. jún, 2018|Akcie a aktivity|

Odporúčanie Rady Európskej únie už v roku 2012 hovorilo o tom, že členské štáty majú "zaviesť najneskôr v roku 2018 (...) opatrenia na uznávanie/potvrdzovanie neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa". Ako sme v tejto oblasti pokročili na Slovensku? Ktorým smerom sa ubrať a akým chybám sa vyvarovať? V dňoch 14.-15. júna 2018 sme sa zúčastnili Európskeho festivalu Validácie [...]

Letná škola kariérového poradenstva 2018 prinesie praktické workshopy a prednášky

By | 2018-05-25T08:16:55+00:00 18. máj, 2018|Akcie a aktivity|

Pozývame vás na 2. ročník LETNEJ ŠKOLY KARIÉROVÉHO PORADENSTVA, ktorý organizuje Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry. Letná škola KP bude prebiehať 29.-30. júna v Oščadnici (pri Čadci, Hotel Marlene, http://hotel.marlene.sk/). Jej program bude prínosný pre skúsených aj začínajúcich kariérových poradcov. Priestor bude venovaný rozvoju praktických poradenských zručností, ako aj výmene skúseností a sieťovaniu. Program [...]

Národná cena kariérového poradenstva 2018 – Staňte sa súčasťou príbehu rozvoja kariérového poradenstva na Slovensku

By | 2018-05-16T17:16:18+00:00 16. máj, 2018|Akcie a aktivity|

Euroguidance centrum každoročne oceňuje organizácie a jednotlivcov, ktorí stoja za inšpiratívnymi službami a aktivitami v oblasti kariérového poradenstva. Pridajte svoj príspevok do mozaiky príkladov dobrej praxe a prihláste sa do jubilejného 10. ročníka Národnej ceny kariérového poradenstva. Ako čeliť výzvam, pred ktoré nás stavia dnešný pracovný trh? Ako vyjsť z labyrintu nárokov a požiadaviek sveta práce i osobných túžob [...]

60% absolventov nepracuje vo vyštudovanom odbore – čo s tým? Správa z konferencie Paneurópskej univerzity

By | 2018-05-21T16:48:59+00:00 15. máj, 2018|Akcie a aktivity|

Paneurópska vysoká škola (PEVŠ) organizovala v Bratislave v dňoch 10.-11. apríla 2018 dve podujatia, ktorých sa zúčastnili aj zástupcovia nášho združenia. Prvý deň sa konal kariérový veľtrh pre študentov, na ktorom sa zúčastnil Štefan Grajcár, Lenka Martinkovičová a Tomáš Šprlák. Diskutovali sme s okoloidúcimi a poskytovali poradenstvo záujemcom – nielen študentom, ale aj absolventom. Nasledujúci deň 11.4. sa konala [...]

Sviatok práce, Karl Marx a úvaha o výbere povolania

By | 2018-05-01T19:39:52+00:00 1. máj, 2018|Akcie a aktivity|

Pri príležitosti sviatku práce prinášame upravený a skrátený text "Úvaha mladého muža o výbere povolania", ktorý napísal v roku 1835 17-ročný Karl Marx - bola to jeho maturitná esej. Tento rok si pripomíname 200 rokov od jeho narodenia. V našich končinách sú Marxove myšlienky skompromitované rokmi násilného budovania socializmu. Aj tento text ale ukazuje na [...]

Kariéroví poradcovia opäť pozývajú na kávu a bezplatné konzultácie

By | 2018-04-16T16:50:28+00:00 16. apríl, 2018|Akcie a aktivity|

Vedeli ste, že 43% Slovákov považuje zamestnanie len za spôsob, ako zarobiť peniaze, nič viac? Alebo že približne polovica absolventov nikdy nepracovalo v odbore, ktorý vyštudovali? Aj to sú dôvody, pre ktoré je dôležité venovať správnemu výberu povolania a zamestnania náležitú pozornosť. Na akú prácu sa hodím? V čom som naozaj dobrá/dobrý? Ako nájsť prácu, ktorá ma [...]

Výcvik s Thomasom Dienerom “Navigácia pri hľadaní povolania” opäť na Slovensku

By | 2018-04-30T13:54:32+00:00 13. apríl, 2018|Akcie a aktivity|

Inštitút procesorientovanej psychológie v roku 2018 opäť organizuje výcvik Thomasa Dienera. V tomto výcviku sa naučíte používať metódy a princípy „navigácie pri hľadaní povolania“. Spoznáte rôzne tvorivé postupy aj tradičné metódy a naučíte sa využívať v procese rozhodovania v otázkach kariéry a plánovania života u seba, ako aj u druhých ľudí „soft“ faktory, ako sú [...]

Zomrel doc. PhDr. Jozef Koščo, CSc. (15. 10. 1920 – 18. 3. 2018) – osobná spomienka

By | 2018-04-10T15:32:06+00:00 10. apríl, 2018|Akcie a aktivity|

Pána docenta Košču som poznal najprv z kníh – ako študent „špinavej“ psychológie (pedagogická psychológia v kombinácii, v mojom prípade s angličtinou) som síce nemal šťastie na to, aby som ho zažil na FF UK na Gondovej priamo na prednáškach či seminároch, dostali sme sa k nemu v rámci iných predmetov. Oveľa viac som sa s jeho prácami začal oboznamovať hneď [...]

Darujte 2% dane na lepšie kariérové poradenstvo pre všetkých

By | 2018-03-28T10:42:03+00:00 19. marec, 2018|Akcie a aktivity|

Chceme, aby mal na Slovensku každý človek pri výbere alebo zmene povolania možnosť obrátiť sa na niekoho, kto mu dokáže odborne poradiť a poskytnúť podporu pri rozhodovaní sa. Kariérové poradenstvo sa týka žiakov pri výbere štúdia, nezamestnaných, ktorí si hľadajú nové pracovné uplatnenie alebo rekvalifikačný kurz, ale aj zamestnancov, ktorí uvažujú o zmene profesie. Táto [...]