/Akcie a aktivity

Nové číslo časopisu IJEVG: Ako podporovať orientáciu žiakov na prírodné vedy a ďalšie články

By |2023-05-26T22:01:53+02:0026. mája, 2023|Akcie a aktivity|

Vďaka nášmu členstvo v IAEVG majú naši členovia voľný prístup k článkom prestížneho časopisu International Journal for Vocational and Educational Guidance. V najnovšom čísle si môžete prečítať niekoľko zaujímavých článkov, z ktorých vyberáme: Ktoré faktory na strane školy a rodičov motivujú amerických stredoškolákov orientovať sa na prírodné vedy ? Táto štúdia skúma význam rodičovských a [...]

15.ročník Národnej ceny kariérového poradenstva – výzva

By |2023-05-19T10:55:42+02:0019. mája, 2023|Akcie a aktivity|

Už ste si viacerí všimli zmenu našej titulnej fotky na Facebook? ňVerili by ste, že to už bude 15.ročník, kedy sa vďaka Euroguidance Network a Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry oceňujú prínosy do sveta kariérového poradenstva? Chceli by sme Vás vyzvať, Vás, ktorí zapracovávate, vytvárate, inovujete, implementujete, odovzdávate, prednášate, workshopujete alebo inak prinášate [...]

Vyučovanie predmetu Kariérové poradenstvo na PEVŠ 2023

By |2023-05-19T10:55:12+02:005. mája, 2023|Akcie a aktivity|

Chceli by sme sa Vám pochváliť! . Pre tento školský rok sme ukončili výučbu (približne 100 študentov dennej i externej formy štúdia) predmetu Kariérového poradenstva na PEVS.Nesmierne nás teší záujem študentov pokračovat v akreditovanom výcviku a radi privítame nových kolegov. Veľká vďaka patrí Katarina Hencova , ktorá priniesla do výučby kus zo seba a Lacovi [...]

Úspešne sme ukončili E+ projekt – Profesijný rozvoj učiteľov prostredníctvom spolupráce v prospech kariérového vzdelávania

By |2023-04-14T15:23:00+02:0014. apríla, 2023|Akcie a aktivity|

K poslednému marcovému dňu r. 2023 nám skončil projekt Profesijný rozvoj učiteľov prostredníctvom spolupráce v prospech kariérového vzdelávania všetkých žiakov, ktorý sme realizovali vďaka programu Erasmusplus, č. 2021-1-CZ01-KA210-SCH-000031349. Máme za sebou zaujímavú cestu spolupráce s vybranými školami v Českej republike a na Slovensku. V rámci uvedeného projektu vznikli tri publikácie, ktoré na sebe voľne nadväzujú. [...]

Valné zhromaždenie 2023 – výsledky

By |2023-04-03T23:07:41+02:003. apríla, 2023|Akcie a aktivity|

Štvrtok 30.3.2023 prebehlo virtuálne stretnutie – Valné zhromaždenie 2023. Bývalá rada združenia odpočtovala prihláseným členom aktivity a hospodárenie združenia za roky 2021, 2022. Činnosti sú zhrnuté v priloženej prezentácii, správa hospodára je dostupná na vyžiadanie u predsedu. Počas stretnutia prebehli aj voľby do vedenia združenia. Pozíciu predsedu bude ďalšie dva roky zastávať Martin Martinkovič. Kolegov Ladislava Ostrohu, Veroniku [...]

Národní korešpodenti pre karierové poradenstvo

By |2023-03-27T11:41:21+02:0027. marca, 2023|Akcie a aktivity|

Martin Martinkovič, predseda ZKPRK prebral niekoľkoročnú štafetu po Štefanovi Grajcárovi a bol vymenovaný za stáleho korešpondenta IAEVG pre Slovensko. Skupina korešpendentov sa stretáva v pravidelných intervaloch pár krát za rok a diskutujú o aktuálnych témach z oblasti kariérového poradentsva. Týmto dopĺňame v Združení medzinárodne činnosti a zastupovanie záujmov kariéroveho poradenstva na medzinárodnej úrovni. Martin bude [...]

By |2023-03-26T19:02:22+02:0026. marca, 2023|Akcie a aktivity|

České a slovenské centrá Euroguidance Vám spoločne prinášajú 22. číslo elektronického periodika "Kariérové poradenstvo v teórii a praxi". Aj v tomto čísle nájdete veľmi kvalitný a pestrý obsah: články o zaujímavých iniacitívach a metódach v kariérovom poradenstve, správy o aktuálnych systémových výzvach, recenzie publikácií aj ohliadnutia sa za uskutočnenými podujatiami. KARIÉROVÉ PORADENSTVO V TEÓRII A PRAXI & KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ [...]

Pozvánka na online Valné zhromaždenie ZKPRK (30. marec 2023, 16:00)

By |2023-03-01T09:32:05+01:0028. februára, 2023|Akcie a aktivity|

Milé kolegyne, kolegovia, členky a členovia Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry, dovoľujeme si vás pozvať na Valné zhromaždenie ZKPRK, ktoré sa uskutoční dňa 30. marca 2023 od 16:00 do 17:00 online na Zoom-e Združenia: https://us02web.zoom.us/j/8959295406 Valné zhromaždenie bude mať nasledovný program: Otvorenie Voľba zapisovateľa a overovateľa Správa o činnosti ZKPRK za obdobie od posledného VZ do 31.3.2023 Správa [...]

Týždeň kariéry 2022 – ocenili sme najinšpiratívnejšie aktivity!

By |2023-03-01T09:32:47+01:0020. februára, 2023|Akcie a aktivity|

Do iniciatívy Týždeň kariéry sa v roku 2022 zapojilo 16 organizácií vrátane škôl, poradní či úradov práce, ktoré v decembri 2022 a januári 2023 zorganizovali celkovo 36 podujatí kariérového poradenstva naprieč celým Slovenskom. Medzi podujatiami nechýbali dni otvorených dverí, veľtrhy, kariérové dni, workshopy, konferencie a vzdelávacie podujatia pre samotných kariérových poradcov a poradkyne. Združenie pre [...]

Euroguidance Newsletter – Február 2023

By |2023-02-14T21:24:00+01:0014. februára, 2023|Akcie a aktivity|

Novinky zo sveta poradenstva  Do Týždňa kariéry 2022 sa zapojilo 16 organizácií naprieč celým Slovenskom Do iniciatívy Týždeň kariéry sa v roku 2022 zapojilo 16 organizácií vrátane škôl, poradní či úradov práce, ktoré v decembri a januári zorganizovali 36 podujatí kariérového poradenstva. Súčasťou iniciatívy bola aj séria podujatí Na kávu s kariérovým poradcom, počas ktorej [...]