/Akcie a aktivity

Aktuálne o príprave výročnej konferencie IAEVG v Bratislave

By |2019-08-06T13:29:50+02:006. august, 2019|Akcie a aktivity|

Vďaka partnerstvu so slovenským centrom Euroguidance Prinášame úryvok článku “Aktuálne o príprave výročnej konferencie IAEVG v Bratislave” (Štefan Grajcár), ktoré vyšlo v časopise Kariérové poradenstvo v teórii a praxi (Kariérové poradenstvo v teórii a práci , ročník 2019, číslo 15). Dvojrozhovor s Tomášom Šprlákom, predsedom Organizačného výboru, a Lenkou Martinkovičovou, predsedníčkou Vedeckého výboru konferencie IAEVG [...]

Zverejnili sme výzvu na riešenie celoživotného kariérového poradenstva v programoch demokratických politických strán

By |2019-07-14T15:44:20+02:0014. júl, 2019|Akcie a aktivity|

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry oslovilo predstaviteľov demokratických politických strán s výzvou, aby vo svojich programových dokumentoch rozpracovali aj problematiku kariérového poradenstva. Uvedomujeme si, že v súčasnej situácii existuje množstvo oblastí, ktoré si na Slovensku zasluhujú prioritné riešenie. Sme ale presvedčení, že investícia do ľudského kapitálu občanov je dôležitou súčasťou komplexného rozvoja našej [...]

Národná cena kariérového poradenstva 2019: Prihlasovanie príspevkov predĺžené do 15.júla!

By |2019-07-02T11:40:27+02:0019. jún, 2019|Akcie a aktivity|

Aktualizácia: Stále máte možnosť zapojiť sa do súťaže. Prihlasovanie príspevkov bolo predĺžené do 15. júla.  Aj tento rok je Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry spoluorganizátorom súťaže "Národná cena kariérového poradenstva". Do konca júna môžete prihlásiť aj váš príspevok!     Prečo sa do súťaže prihlásiť?  možnosť zviditeľniť seba a svoju prácu pred širšou poradenskou [...]

Vyvíjame sebaskúsenostný výcvikový kurz pre poradcov

By |2019-05-31T22:08:03+02:0029. máj, 2019|Akcie a aktivity, O kariérovom poradenstve|

Nástroje a metodiky, ktoré poradca používa sú síce dôležité, omnoho dôležitejší je však samotný poradca a jeho “vnútorný stav” (inner state), ktorý by podľa spoluautorov pripravovaného kurzu mal byť založený na “dialogickej mysli” (dialogical mind). Toto je jedna z hlavných myšlienok projektu EDECO (European development of Counsellors), na ktorom participujú aj niektorí členovia nášho združenia. [...]

Letná škola kariérového poradenstva 2019: Práca s motiváciou a zmenou

By |2019-05-20T08:21:06+02:0020. máj, 2019|Akcie a aktivity|

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry organizuje už 3. ročník LETNEJ ŠKOLY KARIÉROVÉHO PORADENSTVA. Tentokrát aj v spolupráci s našimi kolegami z českého Sdružení pro kariérové poradenství a rozvoj kariéry. Letná škola kariérového poradenstva bude prebiehať 8.-9. júna v Pezinku (Vinársky dom, Pezinok, www.vinarskydom.sk). Jej program je koncipovaný tak, aby bola prínosom pre skúsených aj začínajúcich kariérových poradcov. [...]

Míting projektu Rominko v Bukurešti: Hľadáme nové cesty kariérového poradenstva pre Rómov

By |2019-05-03T09:16:19+02:001. máj, 2019|Akcie a aktivity|

Vďaka môjmu členstvu v Združení pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry (ďalej len ZKPRK) som sa v apríli tohto roku zúčastnila stretnutia partnerov projektu ROMINKO II. v Bukurešti. Ide o  projekt, ktorý sa zameriava na zavedenie francúzskeho modelu Bilancie kompetencií na celonárodnej úrovni pre Grécko, Rumunsko a Maďarsko. ZKPRK je partnerom projektu a aj expertom na danú oblasť [...]

Regionálne workshopy pre kariérových poradcov prinesú stretnutia s ocenenými odborníkmi a informácie o portáli Trendyprace.sk

By |2019-04-09T12:11:27+02:009. apríl, 2019|Akcie a aktivity|

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry v spolupráci s firmou Trexima pozýva odbornú verejnosť na sériu praktických workshopov s výhercami a účastníkmi prestížnej súťaže „Národná cena kariérového poradenstva“. Kluby sa budú konať vo viacerých mestách na celom Slovensku, pričom každý klub prinesie praktické ukážky metód, nástrojov a postupov zameraných na rôzne aktuálne témy z oblasti riadenia kariéry: rozvoj talentov, [...]

Školský psychológ na gymnáziu: v dopyte po kariérovom poradenstve nastáva výrazný posun

By |2019-04-05T07:26:27+02:005. apríl, 2019|Akcie a aktivity|

Róbert Rácz je absolventom psychológie na Prešovskej univerzite (2014) a doplňujúceho pedagogického štúdia (2018), od roku 2015 pôsobí ako školský psychológ a pedagóg na Gymnáziu Boženy Slančíkovej Timravy v Lučenci. Je členom Asociácie školských psychológov (AŠP) a Slovenskej asociácie učiteľov psychológie (SAUP). Z pozície školského psychológa sa venuje najmä kariérovému poradenstvu, ale aj otázkam školskej [...]

Valné zhromaždenie 2019 prinieslo nové plány a novú Radu ZKPRK

By |2019-03-29T21:08:03+02:0029. marec, 2019|Akcie a aktivity|

Valné zhromaždenie ZKPRK sa konalo 22.2.2019 v Martine za doteraz najväčšej účasti členskej základne - ďakujeme všetkým za prítomnosť! Ponúklo priestor pre zhodnotenie aktivít za uplynulý rok, skladanie účtov Rady ZKPRK za dvojročné volebné obdobie, ako aj plány na ďalšie roky. Ako sa nám teda darilo napĺňať ciele a poslanie Združenia? Z hľadiska združovania [...]

Ako bolo na Zimnej škole kariérového poradenstva 2019?

By |2019-03-17T19:26:56+02:0014. marec, 2019|Akcie a aktivity|

Úspech našich Letné školy kariérového poradenstva nás priviedol k tomu, že sme sa rozhodli takéto aktivity robiť častejšie. A tak v dňoch 22. a 23. februára 2019 organizovalo Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry prvú Zimnú školu kariérového poradenstva. Táto aktivita sa konala v priestoroch firmy K.A.B.A Slovensko v Martine a zúčastnilo sa na [...]