/Kvalita

Kvalita v kariérovom poradenstve: Otvárame certifikáciu poradcov a poskytovateľov

By |2019-10-30T15:16:07+01:0030. októbra, 2019|Kvalita, O kariérovom poradenstve|

Po takmer troch rokov prípravných prác a pilotného testovania prináša Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry v spolupráci s národnými a medzinárodnými partnermi štandard kvality, ktorý prináša spoločné porozumenie základných princípov a cieľov kariérového poradenstva naprieč rôznymi sektormi a možnosť overenia kvality poskytovanej služby a identifikáciu možností jej zlepšenia. Spolu so štandardom kvality [...]

Riadenie kvality v kariérovom poradenstve: Správa z analýzy 21 európskych štandardov kvality

By |2019-06-16T22:21:49+02:0016. júna, 2019|Kvalita|

QUAL-IM-G je projekt financovaný z programu Erasmus +. Jeho cílem vybrat vhodné systémy, nástroje a postupy hodnocení kvality z již realizovaných projektů a praxe kariérového poradenství. Vycházel z toho, že v zapojených zemích se k vývoji standardů kvality na podporu jednotlivých odborníků a organizačních postupů došlo odlišnými cestami. Projekt zkoumal současné národní a nadnárodní procesy hodnocení [...]

Dokáže systém ISO 9001 zabezpečiť kvalitu služieb kariérového poradenstva?

By |2019-04-15T09:33:03+02:0012. apríla, 2019|Kvalita|

Poznámka : Článok aj s referenciami bol pôvodne publikovaný na webovej stránke www.orientamento.it. Autor © Leonardo Evangelista. Zverejnené so súhlasom autora. Nadpisy v texte sú pridané prekladateľom. Auditor: Použili ste procesné manuály dostupné vo vašej továrni? Bill (kanadský oceliar): Vyžaduje si ich ISO. Museli ich vypracovať. To je jediný dôvod, prečo ich máme. Môžem Vás zobrať dole a [...]

Štandard kvality pre kariérové poradenstvo: prví česko-slovenskí kandidáti prešli mentoringovým programom

By |2019-01-21T21:44:04+01:0021. januára, 2019|Kvalita|

V spolupráci s českým Sdružením pro kariérové poradenství a kariérní rozvoj sme v januári pre prvú skupinu kairérových poradcov realizovali mentoringový program v rámci prípravy na certifikáciu kvality. Mentoringového programu v Šlapaniciach pri Brne sa zúčastnilo 23 kariérových poradcov zo Slovenska a z Čiech – cieľom slovenských a českých združení je mať štandard aj celý proces čo najpodobnejší. Zastúpení boli kariéroví poradcovia [...]

Predstavujeme slovenský štandard kvality pre kariérové poradenstvo (4): ako by to celé mohlo fungovať

By |2018-10-25T11:12:39+02:0025. októbra, 2018|Kvalita|

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry iniciovalo v októbri 2017 participatívny proces tvorby slovenského štandardu kvality. V prvom roku proces spočíval v analýze existujúceho stavu a potrieb, štúdiu viac ako 20 existujúcich systémov v Európe a v tvorbe základnej koncepcie systému riadenia kvality. Na prahu druhého roku tvorby štandardu spúšťame širšie verejné konzultácie k [...]

Predstavujeme slovenský štandard kvality pre kariérové poradenstvo (3): Kritériá pre kvalitu služby aj zručnosti poradcu

By |2018-10-15T15:33:03+02:0015. októbra, 2018|Kvalita|

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry iniciovalo v októbri 2017 participatívny proces tvorby slovenského štandardu kvality. V prvom roku proces spočíval v analýze existujúceho stavu a potrieb, štúdiu viac ako 20 existujúcich systémov v Európe a v tvorbe základnej koncepcie systému riadenia kvality. Na prahu druhého roku tvorby štandardu spúšťame širšie verejné konzultácie k [...]

Predstavujeme slovenský štandard kvality pre kariérové poradenstvo (2): Ako sme štandard spoločne tvorili

By |2018-10-08T12:29:04+02:008. októbra, 2018|Kvalita|

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry iniciovalo v októbri 2017 participatívny proces tvorby slovenského štandardu kvality. V prvom roku proces spočíval v analýze existujúceho stavu a potrieb, štúdiu viac ako 20 existujúcich systémov v Európe a v tvorbe základnej koncepcie systému riadenia kvality. Na prahu druhého roku tvorby štandardu spúšťame širšie verejné konzultácie k [...]

Predstavujeme slovenský štandard kvality pre kariérové poradenstvo (1): Prekonávanie sektorových bariér

By |2018-10-01T08:30:18+02:001. októbra, 2018|Kvalita|

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry iniciovalo v októbri 2017 participatívny proces tvorby slovenského štandardu kvality. V prvom roku proces spočíval v analýze existujúceho stavu a potrieb, štúdiu viac ako 20 existujúcich systémov v Európe a v tvorbe základnej koncepcie systému riadenia kvality. Na prahu druhého roku tvorby štandardu spúšťame širšie verejné konzultácie k [...]

Výsledky prieskumu: Aký je stav celoživotného kariérového poradenstva na Slovensku?

By |2018-09-10T18:14:15+02:008. septembra, 2018|Kvalita, O kariérovom poradenstve|

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry (ZKPRK) zverilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) tvorbu kapitoly „Celoživotné kariérové poradenstvo“ v Stratégii celoživotného vzdelávania 2019 – 2024. ZKPRK oslovilo expertov, poskytovateľov kariérového poradenstva, zamestnávateľské zväzy, odbory, predstaviteľov samospráv a ďalšie relevantné zapojené strany s možnosťou vyjadriť sa k súčasnému stavu a rozvojovým prioritám kariérového poradenstva na Slovensku. Zber podnetov prebiehal formou [...]

Auditorka pre štandard Matrix (UK): Kvalita nie je o smerniciach a papieroch, ale o výstupoch kariérového poradenstva

By |2018-06-19T21:09:46+02:0028. mája, 2018|Kvalita|

Prinášame exkluzívny rozhovor s Kathy Leahy, ktorá dlhé roky pôsobí ako hodnotiteľka v rámci systému zabezpečovania kvality pre kariérové poradenstvo vo Veľkej Británii. Cathy sa dnes venuje konzultantskej činnosti v oblasti zabezpečovania kvality a je certifikovaným hodnotiteľom pre ďalšie štandardy kvality v oblasti riadenia a rozvoja ľudských zdrojov. Rozhovor bol realizovaný v rámci stretnutia medzinárodnej pracovnej [...]