//Kvalita

Výsledky prieskumu: Aký je stav celoživotného kariérového poradenstva na Slovensku?

By | 2018-09-10T18:14:15+00:00 8. september, 2018|Kvalita, O kariérovom poradenstve|

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry (ZKPRK) zverilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) tvorbu kapitoly „Celoživotné kariérové poradenstvo“ v Stratégii celoživotného vzdelávania 2019 – 2024. ZKPRK oslovilo expertov, poskytovateľov kariérového poradenstva, zamestnávateľské zväzy, odbory, predstaviteľov samospráv a ďalšie relevantné zapojené strany s možnosťou vyjadriť sa k súčasnému stavu a rozvojovým prioritám kariérového poradenstva na Slovensku. Zber podnetov prebiehal formou [...]

Auditorka pre štandard Matrix (UK): Kvalita nie je o smerniciach a papieroch, ale o výstupoch kariérového poradenstva

By | 2018-06-19T21:09:46+00:00 28. máj, 2018|Kvalita|

Prinášame exkluzívny rozhovor s Kathy Leahy, ktorá dlhé roky pôsobí ako hodnotiteľka v rámci systému zabezpečovania kvality pre kariérové poradenstvo vo Veľkej Británii. Cathy sa dnes venuje konzultantskej činnosti v oblasti zabezpečovania kvality a je certifikovaným hodnotiteľom pre ďalšie štandardy kvality v oblasti riadenia a rozvoja ľudských zdrojov. Rozhovor bol realizovaný v rámci stretnutia medzinárodnej pracovnej [...]

50 odtieňov kvality: Anglický štandard Matrix a limity certifikácie zameranej na zručnosti poradcov

By | 2018-05-11T10:13:47+00:00 10. máj, 2018|Kvalita|

O tom, ako je zabezpečená kvalita kariérového poradenstva v školách vo Veľkej Británii, sme už písali. Dnes sa opäť pozrieme na systém zabezpečovania kvality kariérového poradenstva v Veľkej Británii, resp. v Anglicku - tentoraz to ale bude v sektore kariérového poradenstva najmä pre dospelých. Anglický systém kariérového poradenstva pre dospelých - Národné kariérové služby (National Careers [...]

50 odtieňov kvality: 2000 certifikovaných kariérových poradcov v krajine tulipánov

By | 2018-03-27T22:10:44+00:00 27. marec, 2018|Kvalita|

Séria článkov “50 odtieňov kvality” približuje slovenskej odbornej komunite kariérového poradenstva vybrané príklady európskej dobrej praxe z oblasti zabezpečovania kvality v kariérovom poradenstve. Články vznikli ako výsledok práce v projekte QUAL-IM-G, v ktorom Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry spolupracuje so slovenskými a zahraničnými partnermi na tvorbe národných štandardov kvality pre kariérové poradenstvo.   [...]

50 odtieňov kvality: benchmark Gatsby a depsychologizácia kariérového poradenstva v školstve

By | 2018-03-25T21:53:48+00:00 22. marec, 2018|Kvalita|

"Ja len potrebujem nejaký test, ktorý mi povie, na akú prácu sa hodím..." Každý kariérový poradca sa s takýmito očakávaniami klientov pravidelne stretáva: zobrať na seba rolu veštice s krištáľovou guľou, ktorá vie o klientovi viac, než on sám. O škodlivosti tohto prístupu sme už písali: namiesto rozvoja samostatnosti v klientovi posilňuje závislosť, bezmocnosť a [...]

50 odtieňov kvality, alebo ako to robia Francúzi

By | 2018-04-07T21:57:04+00:00 21. marec, 2018|Kvalita|

Séria článkov "50 odtieňov kvality" približuje slovenskej odbornej komunite kariérového poradenstva vybrané príklady európskej dobrej praxe z oblasti zabezpečovania kvality v kariérovom poradenstve. Články vznikli ako výsledok práce v projekte QUAL-IM-G, v ktorom Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry spolupracuje so slovenskými a zahraničnými partnermi na tvorbe národných štandardov kvality pre kariérové poradenstvo. Celoživotné [...]

Kvalita potrebuje kontinuitu: správa z workshopu “Urobme si kvalitu v kariérovom poradenstve” v Bratislave

By | 2018-05-22T22:58:15+00:00 6. november, 2017|Akcie a aktivity, Kvalita|

Regionálny workshop s týmto názvom sa uskutočnil v stredu 25. októbra 2017 popoludní, či v tomto jesennom a skoro sa zmrákajúcom čase už skôr v podvečer v zasadačke SAAIC na Križkovej ul. 9, sídle Národnej agentúry Programu Erasmus+, ktorej súčasťou je aj slovenské centrum Euroguidance. Nebola to náhoda, že sme workshop venovali práve téme kvality [...]

Urobme si kvalitu v kariérovom poradenstve. Začíname participatívny proces tvorby štandardov pre poskytovanie kariérového poradenstva

By | 2018-05-22T22:59:31+00:00 6. október, 2017|Kvalita, Novinky|

Oblasť kariérového poradenstva na Slovensku zažíva nevídaný rozvoj. V školstve ako spôsob prekonávania nesúladu medzi požiadavkami zamestnávateľov a trhu práce, v rezorte zamestnanosti ako plnohodnotný nástroj aktívnej politiky na trhu práce. Súkromný a neziskový sektor reaguje na rastúci dopyt po službách kariérového poradenstva. Odbornú komunitu to stavia pred zásadnú výzvu: Aké chceme mať kariérové poradenstvo? [...]