/O kariérovom poradenstve

Poradenstvo a informácie pre žiakov, rodičov a výchovných poradcov naraz na jednom mieste

By |2019-09-07T08:24:14+02:008. september, 2019|Dobrá prax, O kariérovom poradenstve|

V spolupráci s centrom Euroguidance Slovensko približujeme príspevky do súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2019.  Do Národnej ceny kariérového poradenstva sa so svojím príspevkom prihlásil aj Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Humennom. „Mnohí mladí po ukončení štúdia končia na úradoch práce. Častokrát sú nútení prijať prácu mimo svojho ukončeného odboru a čo je horšie, [...]

Štefan Grajcár v TA3: Kariérová výchova je úlohou všetkých učiteľov, nie len kariérového poradcu

By |2019-07-19T09:20:09+02:0019. júl, 2019|O kariérovom poradenstve|

Štefan Grajcár zo Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry vystúpil 17.7.2019 v štúdiu TA3 v relácii zameranej na zmeny v systéme kariérového poradenstva v školstve. Celý rozhovor trvá okolo 14 minút, okrem iného v ňom Štefan hovorí aj nasledovné: V kariérovom poradenstve v školstve si zamieňame cieľ s prostriedkom: Deti sme sa prestali pýtať, [...]

Sympózium ICCDPP: Záujem o kariérové poradenstvo rastie na celom svete

By |2019-06-15T20:05:24+02:0013. jún, 2019|O kariérovom poradenstve|

V dňoch 17.-20. júna 2019 sa v nórskom meste za polárnym kruhom Tromsø koná Sympózium Medzinárodného centra pre kariérový rozvoj a verejnú politiku (ICCDPP). Zídu sa na ňom delegácie z 34 krajín, aby zdieľali skúsenosti z implementácie politík v oblasti kariérového poradenstva a rozvoja kariéry. Sympózium sa koná v dvojročnej periodicite od roku 1999. Minulý týždeň boli zverejnené dokumenty, ktoré [...]

Vyvíjame sebaskúsenostný výcvikový kurz pre poradcov

By |2019-05-31T22:08:03+02:0029. máj, 2019|Akcie a aktivity, O kariérovom poradenstve|

Nástroje a metodiky, ktoré poradca používa sú síce dôležité, omnoho dôležitejší je však samotný poradca a jeho “vnútorný stav” (inner state), ktorý by podľa spoluautorov pripravovaného kurzu mal byť založený na “dialogickej mysli” (dialogical mind). Toto je jedna z hlavných myšlienok projektu EDECO (European development of Counsellors), na ktorom participujú aj niektorí členovia nášho združenia. [...]

Strengths based coaching and counselling – Poradenský a koučovací prístup zameraný na silné stránky

By |2018-11-19T07:45:23+02:0019. november, 2018|O kariérovom poradenstve|

Vzdelávacia mobilita s názvom Strenght based coaching and counselling, ktorej som sa vďaka podpore grantu Erasmus+ a ZKPRK zúčastnila, sa uskutočnila 22 - 26.10.2018 v rakúskom Linzi pod vedením lektora Yvora Broer zo spoločnosti In Dialogue. Jeho prístup vychádza z pozitívnej psychológie a využíva tiež niektoré časti systemického prístupu. Hlavnú myšlienku možno charakterizovať nasledovne: “Ak niečo funguje, [...]

Spomienka na Anku Eliášovú

By |2018-11-14T11:24:43+02:0014. november, 2018|O kariérovom poradenstve|

Dňa 14.8.2018 nás po ťažkom boji s chorobou opustila Anna Eliášová. Jej odchod je veľkou stratou pre jej rodinu, klientov a aj komunitu kariérového poradenstva. Anka Eliášová pracovala dlhé roky ako odborná poradkyňa na oddelení poradenstva a vzdelávania na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave, kde vo svojej práci s klientmi využívala okrem kariérového [...]

Michal Horváth: Kariérová výchova si vyžaduje autenticitu a dôveru učiteľa v žiakov

By |2018-10-11T14:18:30+02:0011. október, 2018|O kariérovom poradenstve|

Michal Horváth patril k skupine ľudí z výcviku Thomasa Dienera "Navigácia v povolaní", ktorá sa v roku 2014 významnou mierou pričinila o vznik Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry. Výcvik v kariérovom poradenstve ho viedol k tomu, aby opustil svoju pôvodnú oblasť pôsobnosti (marketing) a naplno sa venoval svojej vášni: práci s mladými. Rozprávali [...]

Tibor Bors Borbély-Pecze: poradenský systém sa nedá “požičať” zo zahraničia

By |2018-10-13T10:59:45+02:0018. september, 2018|O kariérovom poradenstve, Zo sveta|

Tibor Bors Borbély-Pecze je významnou postavou svetového kariérového poradenstva: je členom výboru IAEVG a ICCDDP, ako aj medzinárodným členom NICEC. Participuje na analýzach skupiny expertov CareersNet pri CEDEFOPe, výraznou mierou sa podieľal na tvorbe materiálov ELGPN. Pravidelne sa podieľa na tvorbe štúdií a analytických materiálov pre Európsku komisiu a iné nadnárodné inštitúcie. Jeho hlavným pracovným úväzkom [...]

Výsledky prieskumu: Aký je stav celoživotného kariérového poradenstva na Slovensku?

By |2018-09-10T18:14:15+02:008. september, 2018|Kvalita, O kariérovom poradenstve|

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry (ZKPRK) zverilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) tvorbu kapitoly „Celoživotné kariérové poradenstvo“ v Stratégii celoživotného vzdelávania 2019 – 2024. ZKPRK oslovilo expertov, poskytovateľov kariérového poradenstva, zamestnávateľské zväzy, odbory, predstaviteľov samospráv a ďalšie relevantné zapojené strany s možnosťou vyjadriť sa k súčasnému stavu a rozvojovým prioritám kariérového poradenstva na Slovensku. Zber podnetov prebiehal formou [...]

Frank Parsons, zakladateľ kariérového poradenstva

By |2018-09-11T07:37:34+02:0010. august, 2018|O kariérovom poradenstve|

Vďaka partnerstvu so slovenským centrom Euroguidance Prinášame upravený úryvok článku “Frank Parsons” (Nikola Boldišová – Zuzana Hudecová), ktoré vyšlo v časopise Kariérové poradenstvo v teórii a praxi (Ročník 6, číslo 12, 2017): Kariérové poradenstvo sa objavilo ako samostatná oblasť popri pokrokoch dosiahnutých v spoločenských vedách, a to na začiatku 20.storočia. O rozvoj v oblasti kariérového poradenstva sa významne pričinil [...]