/O kariérovom poradenstve

Kvalita v kariérovom poradenstve: Otvárame certifikáciu poradcov a poskytovateľov

By |2019-10-30T15:16:07+01:0030. október, 2019|Kvalita, O kariérovom poradenstve|

Po takmer troch rokov prípravných prác a pilotného testovania prináša Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry v spolupráci s národnými a medzinárodnými partnermi štandard kvality, ktorý prináša spoločné porozumenie základných princípov a cieľov kariérového poradenstva naprieč rôznymi sektormi a možnosť overenia kvality poskytovanej služby a identifikáciu možností jej zlepšenia. Spolu so štandardom kvality [...]

Zmudri.sk a ZKPRK prinášajú nové vzdelávacie videá pre stredoškolákov

By |2019-10-17T09:51:55+01:0017. október, 2019|O kariérovom poradenstve|

Projekt Zmudri.sk v spolupráci so Združením pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry vytvorili pre stredoškolákov nový vzdelávací kurz o výbere povolania a vysokej školy. „Dlhodobo sa snažíme mladým ľuďom prinášať užitočný obsah, ktorý im umožní lepšie sa zorientovať v osobnom i občianskom živote. Zamerať sa na výber povolania bolo preto pre nás logickým pokračovaním tejto práce,“ hovorí [...]

Naratívny koučovací prístup a možnosti jeho využitia v kariérovom poradenstve

By |2019-10-03T12:04:06+01:0026. júl, 2019|O kariérovom poradenstve|

Príbehy, ktoré o svojom živote rozprávame, sú mocným poradenským nástrojom. Vďaka programu Erasmus+ sme sa vo februári zúčastnili vzdelávacieho kurzu "Naratívne koučovanie" v Kodani. Prinášame z neho niekoľko inšpirácií do praxe. Pred samotným vysvetlením naratívneho koučovacieho prístupu je potrebné porozumieť pojmu naratív. Život, ktorý osoba žije v rôznych kontextoch a situáciách predstavuje naratív, [...]

Štefan Grajcár v TA3: Kariérová výchova je úlohou všetkých učiteľov, nie len kariérového poradcu

By |2019-07-19T09:20:09+01:0019. júl, 2019|O kariérovom poradenstve|

Štefan Grajcár zo Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry vystúpil 17.7.2019 v štúdiu TA3 v relácii zameranej na zmeny v systéme kariérového poradenstva v školstve. Celý rozhovor trvá okolo 14 minút, okrem iného v ňom Štefan hovorí aj nasledovné: V kariérovom poradenstve v školstve si zamieňame cieľ s prostriedkom: Deti sme sa prestali pýtať, [...]

Skúsenosti so Strenght based coaching, alebo prístupom zameraným na silné stránky klienta

By |2019-10-03T12:03:53+01:0027. jún, 2019|O kariérovom poradenstve|

V máji 2019 sme sa aj s kolegami Lenkou Martinkovičovou a Štefanom Hrinom vďaka podpore grantu Erasmus+ a ZKPRK zúčastnili mobility v Berlíne s názvom Strenght based coaching, teda koučovací, ale aj poradenský prístup zameraný na silné stránky klienta. Tento prístup vychádza z pozitívnej psychológie, resp. zo systemického prístupu. Veľmi dobre ho v článku popísala Katka Štukovská, ktorá podobnú mobilitu absolvovala už [...]

Sympózium ICCDPP: Záujem o kariérové poradenstvo rastie na celom svete

By |2019-06-15T20:05:24+01:0013. jún, 2019|O kariérovom poradenstve|

V dňoch 17.-20. júna 2019 sa v nórskom meste za polárnym kruhom Tromsø koná Sympózium Medzinárodného centra pre kariérový rozvoj a verejnú politiku (ICCDPP). Zídu sa na ňom delegácie z 34 krajín, aby zdieľali skúsenosti z implementácie politík v oblasti kariérového poradenstva a rozvoja kariéry. Sympózium sa koná v dvojročnej periodicite od roku 1999. Minulý týždeň boli zverejnené dokumenty, ktoré [...]

Vyvíjame sebaskúsenostný výcvikový kurz pre poradcov

By |2019-05-31T22:08:03+01:0029. máj, 2019|Akcie a aktivity, O kariérovom poradenstve|

Nástroje a metodiky, ktoré poradca používa sú síce dôležité, omnoho dôležitejší je však samotný poradca a jeho “vnútorný stav” (inner state), ktorý by podľa spoluautorov pripravovaného kurzu mal byť založený na “dialogickej mysli” (dialogical mind). Toto je jedna z hlavných myšlienok projektu EDECO (European development of Counsellors), na ktorom participujú aj niektorí členovia nášho združenia. [...]

Strengths based coaching and counselling – Poradenský a koučovací prístup zameraný na silné stránky

By |2019-09-25T17:08:33+01:0019. november, 2018|O kariérovom poradenstve|

Vzdelávacia mobilita s názvom Strenght based coaching and counselling, ktorej som sa vďaka podpore grantu Erasmus+ a ZKPRK zúčastnila, sa uskutočnila 22 - 26.10.2018 v rakúskom Linzi pod vedením lektora Yvora Broer zo spoločnosti In Dialogue. Jeho prístup vychádza z pozitívnej psychológie a využíva tiež niektoré časti systemického prístupu. Hlavnú myšlienku možno charakterizovať nasledovne: “Ak niečo funguje, [...]

Spomienka na Anku Eliášovú

By |2018-11-14T11:24:43+01:0014. november, 2018|O kariérovom poradenstve|

Dňa 14.8.2018 nás po ťažkom boji s chorobou opustila Anna Eliášová. Jej odchod je veľkou stratou pre jej rodinu, klientov a aj komunitu kariérového poradenstva. Anka Eliášová pracovala dlhé roky ako odborná poradkyňa na oddelení poradenstva a vzdelávania na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave, kde vo svojej práci s klientmi využívala okrem kariérového [...]

Michal Horváth: Kariérová výchova si vyžaduje autenticitu a dôveru učiteľa v žiakov

By |2018-10-11T14:18:30+01:0011. október, 2018|O kariérovom poradenstve|

Michal Horváth patril k skupine ľudí z výcviku Thomasa Dienera "Navigácia v povolaní", ktorá sa v roku 2014 významnou mierou pričinila o vznik Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry. Výcvik v kariérovom poradenstve ho viedol k tomu, aby opustil svoju pôvodnú oblasť pôsobnosti (marketing) a naplno sa venoval svojej vášni: práci s mladými. Rozprávali [...]