/Novinky

ZKPRK oslavuje 5 rokov od ustanovujúceho Valného zhromaždenia

By |2019-11-27T13:36:57+01:0027. novembra, 2019|Novinky|

Presne pred piatimi rokmi, 27.11.2014 sa vo Zvolene konalo ustanovujúce Valné zhromaždenie Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry. Práve tento deň je symbolickým dátumom oficiálneho narodenia Združenia a preto sa v krátkosti obzrime za prvými krokmi, ktoré viedli k oficiálnemu založeniu Združenia. Účastníci a účastníčky ustanovujúceho Valného zhromaždenia ZKPRK vo Zvolene, 27.11.2019 [...]

Združenie získalo cenu AIVD za popularizáciu vzdelávania dospelých

By |2019-10-23T18:55:56+02:0022. októbra, 2019|Novinky|

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová 21.októbra po druhýkrát odovzdala cenu za rozvoj celoživotného vzdelávania, ktorá je ocenením práce osobností alebo inštitúcií v tejto oblasti. Ocenenie za popularizáciu vzdelávania dospelých získalo Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry. Ocenená bola päťročná činnosť ZKPRK v oblasti vzdelávaní poradcov, propagácie kariérového poradenstva a v [...]

Ministerstvo školstva sa pripojilo k Berlínskej deklarácii o validácii predchádzajúceho učenia sa

By |2019-05-18T12:00:29+02:0018. mája, 2019|Novinky|

Prinášame tlačovú správu Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu k Berlínskej deklarácii. Táto hovorí o základných prvkoch systému uznávania predchádzajúceho učenia sa, pričom na poprednom mieste je dostupnosť poradenskej podpory. Téme validácie sme sa venovali aj v článku Systém overovania kvalifikácií: nezostaňme pri preskúšavaní a bez poradenstva. O tom, či a akým spôsobom boli tieto pripomienky [...]

Zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch: revolúcia v kariérovom poradenstve sa zatiaľ nekoná (aktualizácia)

By |2019-04-03T11:04:38+02:0030. marca, 2019|Novinky|

Aktualizácia 3. 4. 2019: Po konzultácii s predstaviteľmi ministerstva školstva sme článok aktualizovali o dve informácie:  V texte vychádzame z pracovných verzií nariadení vlády, o ktorých konečnej podobe ešte nebolo rozhodnuté. Prebiehajú diskusie o možnosti kumulovať zníženie základného úväzku učiteľa (výchovného a kariérového poradcu) ako aj o možnosti zmeniť kvalifikačné požiadavky pre kariérového poradcu v [...]

Veľký pokrok v prístupe k prognózam trhu práce: Trexima chystá prepájanie dát a ďalší rozvoj portálu Trendy práce

By |2019-03-11T18:53:42+01:0010. marca, 2019|Novinky|

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) spustilo v spolupráci s firmou Trexima webovú stránku trendyprace.sk, na ktorej môžu ľudia nájsť užitočné informácie o jednotlivých študijných odboroch, ako aj prognózy, aké majú šance uplatniť sa na trhu práce po skončení štúdia. Pre verejnosť sú prístupné informácie o uplatnení absolventov z hľadiska výšky mzdy, práce v [...]

Stratégia celoživotného vzdelávania: ZKPRK navrhuje opatrenia a model financovania na zvýšenie dostupnosti kariérového poradenstva pre dospelých

By |2018-09-11T11:18:48+02:009. septembra, 2018|Novinky|

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry (ZKPRK) zverilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) tvorbu kapitoly „Celoživotné kariérové poradenstvo“ v Stratégii celoživotného vzdelávania 2019 – 2024. Túto otvorenosť odboru celoživotného vzdelávania na ministerstve školstva je potrebné veľmi oceniť. Predstavujeme hlavné navrhované opatrenia pre rozvoj kariérového poradenstva a predkladáme ich na verejnú diskusiu. Všetky navrhované opatrenia vychádzajú z podrobnej [...]

Slovenský Manifest celoživotného vzdelávania bude obsahovať aj kariérové poradenstvo pre dospelých

By |2018-06-19T21:00:56+02:0015. mája, 2018|Novinky|

Zástupcovia aktérov v oblasti vzdelávania dospelých v SR odovzdali 15.5.2018 ministerke školstva, vedy, výskumu a športu SR Martine Lubyovej Manifest pre vzdelávanie dospelých v 21. storočí. Manifest je dokumentom Európskej asociácie vzdelávania dospelých (EAEA). Okrúhly stôl spojený s odovzdaním manifestu zorganizovala Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR v spolupráci s Odborom celoživotného vzdelávania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a [...]

Súťaž Národná cena kariérového poradenstva 2017: reportáž z odovzdávania cien

By |2017-11-06T21:25:43+01:0020. októbra, 2017|Novinky|

Hoci sa vo štvrtok, 14. septembra 2017, pomaly ale iste schyľovalo k búrke, v hoteli Saffron v Bratislave panovala počas celého trvania konferencie slnečná atmosféra. Dobrá pohoda bola spôsobená nielen tým, že organizátori – centrum Euroguidance v Bratislave a SAAIC (Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu) vyhlasovali výsledky už 9. ročníka tejto súťaže. Stretli sa [...]

Ak chceme kvalitnejšie poradenstvo, musíme venovať čas lepšiemu pochopeniu vývoja trhu práce

By |2017-11-06T21:26:08+01:0012. októbra, 2017|Novinky|

Jednou z kľúčových kompetencií pracovníkov aktívnych v oblasti kariérového poradenstva je, okrem poskytovania klasického poradenstva, zručnosť poznávať to, ako sa mení a vyvíja trh práce. V zásade je potrebné, aby poradca dokázal aspoň stručne zhodnotiť určité trendy s ohľadom na regionálne, národné a medzinárodné možnosti. Aj keď sa v rámci kariérového poradenstva snažíme pomôcť klientom, aby preberali zodpovednosť za svoje [...]

Urobme si kvalitu v kariérovom poradenstve. Začíname participatívny proces tvorby štandardov pre poskytovanie kariérového poradenstva

By |2018-05-22T22:59:31+02:006. októbra, 2017|Kvalita, Novinky|

Oblasť kariérového poradenstva na Slovensku zažíva nevídaný rozvoj. V školstve ako spôsob prekonávania nesúladu medzi požiadavkami zamestnávateľov a trhu práce, v rezorte zamestnanosti ako plnohodnotný nástroj aktívnej politiky na trhu práce. Súkromný a neziskový sektor reaguje na rastúci dopyt po službách kariérového poradenstva. Odbornú komunitu to stavia pred zásadnú výzvu: Aké chceme mať kariérové poradenstvo? [...]