/Novinky

Veľký pokrok v prístupe k prognózam trhu práce: Trexima chystá prepájanie dát a ďalší rozvoj portálu Trendy práce

By |2019-03-11T18:53:42+01:0010. marec, 2019|Novinky|

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) spustilo v spolupráci s firmou Trexima webovú stránku trendyprace.sk, na ktorej môžu ľudia nájsť užitočné informácie o jednotlivých študijných odboroch, ako aj prognózy, aké majú šance uplatniť sa na trhu práce po skončení štúdia. Pre verejnosť sú prístupné informácie o uplatnení absolventov z hľadiska výšky mzdy, práce v [...]

Stratégia celoživotného vzdelávania: ZKPRK navrhuje opatrenia a model financovania na zvýšenie dostupnosti kariérového poradenstva pre dospelých

By |2018-09-11T11:18:48+01:009. september, 2018|Novinky|

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry (ZKPRK) zverilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) tvorbu kapitoly „Celoživotné kariérové poradenstvo“ v Stratégii celoživotného vzdelávania 2019 – 2024. Túto otvorenosť odboru celoživotného vzdelávania na ministerstve školstva je potrebné veľmi oceniť. Predstavujeme hlavné navrhované opatrenia pre rozvoj kariérového poradenstva a predkladáme ich na verejnú diskusiu. Všetky navrhované opatrenia vychádzajú z podrobnej [...]

Slovenský Manifest celoživotného vzdelávania bude obsahovať aj kariérové poradenstvo pre dospelých

By |2018-06-19T21:00:56+01:0015. máj, 2018|Novinky|

Zástupcovia aktérov v oblasti vzdelávania dospelých v SR odovzdali 15.5.2018 ministerke školstva, vedy, výskumu a športu SR Martine Lubyovej Manifest pre vzdelávanie dospelých v 21. storočí. Manifest je dokumentom Európskej asociácie vzdelávania dospelých (EAEA). Okrúhly stôl spojený s odovzdaním manifestu zorganizovala Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR v spolupráci s Odborom celoživotného vzdelávania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a [...]

Súťaž Národná cena kariérového poradenstva 2017: reportáž z odovzdávania cien

By |2017-11-06T21:25:43+01:0020. október, 2017|Novinky|

Hoci sa vo štvrtok, 14. septembra 2017, pomaly ale iste schyľovalo k búrke, v hoteli Saffron v Bratislave panovala počas celého trvania konferencie slnečná atmosféra. Dobrá pohoda bola spôsobená nielen tým, že organizátori – centrum Euroguidance v Bratislave a SAAIC (Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu) vyhlasovali výsledky už 9. ročníka tejto súťaže. Stretli sa [...]

Ak chceme kvalitnejšie poradenstvo, musíme venovať čas lepšiemu pochopeniu vývoja trhu práce

By |2017-11-06T21:26:08+01:0012. október, 2017|Novinky|

Jednou z kľúčových kompetencií pracovníkov aktívnych v oblasti kariérového poradenstva je, okrem poskytovania klasického poradenstva, zručnosť poznávať to, ako sa mení a vyvíja trh práce. V zásade je potrebné, aby poradca dokázal aspoň stručne zhodnotiť určité trendy s ohľadom na regionálne, národné a medzinárodné možnosti. Aj keď sa v rámci kariérového poradenstva snažíme pomôcť klientom, aby preberali zodpovednosť za svoje [...]

Urobme si kvalitu v kariérovom poradenstve. Začíname participatívny proces tvorby štandardov pre poskytovanie kariérového poradenstva

By |2018-05-22T22:59:31+01:006. október, 2017|Kvalita, Novinky|

Oblasť kariérového poradenstva na Slovensku zažíva nevídaný rozvoj. V školstve ako spôsob prekonávania nesúladu medzi požiadavkami zamestnávateľov a trhu práce, v rezorte zamestnanosti ako plnohodnotný nástroj aktívnej politiky na trhu práce. Súkromný a neziskový sektor reaguje na rastúci dopyt po službách kariérového poradenstva. Odbornú komunitu to stavia pred zásadnú výzvu: Aké chceme mať kariérové poradenstvo? [...]

Nový web ZKPRK: klientska zóna, zoznam poradcov a omnoho viac!

By |2017-10-03T23:38:40+01:003. október, 2017|Novinky|

V týchto dňoch sme spustili aktualizovanú verziu webovej stránky Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry - dlho oznamovaná "klientska zóna" stránky je konečne tu! Prečo sme sa na to podujali? Impulzom k aktualizácii nášho webu vyplynul z našich stanov, v ktorých sa píše: „Cieľom Združenia je (...) šíriť povedomie o kariérovom poradenstve a rozvoji [...]

KABA Slovensko: priekopníci kariérového poradenstva oslavujú 20 rokov

By |2017-08-21T23:07:35+01:008. august, 2017|Akcie a aktivity, Novinky|

Organizáciu K.A.B.A. Slovensko nie je potrebné komunite kariérového poradenstva predstavovať. Tento priekopník v kariérovom poradenstve slávi tento rok 20 výročie svojho vzniku, čo ich motivovalo organizovať 18.10.2017  konferenciu Kariérové poradenstvo - míľniky, úspechy, výzvy. Vďaka spoluorganizátorovi konferencie  SAAIC Euroquidance sa podarilo osloviť osobnosti,  ktoré niečo  urobili pre kariérové poradenstvo, aby most medzi vzdelávaním a trhom [...]

TREND: “Spackaný projekt” CVANU – odborná komunita očakáva odpovede a vyvodenie zodpovednosti v NÚCŽV

By |2017-08-05T18:26:33+01:001. jún, 2017|Novinky|

Explozívne informácie o o stave preverovania projektu "Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce" prináša v aktuálnom čísle týždenník TREND (Zbytočné kurzy za milióny z eurofondov štát utajuje). Prinášame z neho krátky úryvok a vyhlásenie Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry: "Právnička Zuzana Štrbíková a jej tím z ústavu [...]

Predstavili Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“

By |2017-03-21T09:12:57+01:0021. marec, 2017|Novinky|

Ministerstvo školstva pred niekoľkými dňami predstavilo verejnosti Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania (ďalej len „Národný program RVV“), ktorému jeho autori dali názov „Učiace sa Slovensko“. Jeho tvorcami je tím renomovaných odborníkov pôsobiacich na rôznych pozíciách v rôznych oblastiach výchovy a vzdelávania – uvádzame ich tu v abecednom poradí a bez titulov: Vladimír Burjan, riaditeľ firmy EXAM testing, vydavateľ a šéfredaktor časopisu [...]