/Ako vytvárať a podporovať šance dospelých zlepšovať svoje zručnosti?
Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Dospelí na Slovensku sa učia málo, nerovnomerne, čo je prekážka pre ekonomický a sociálny rozvoj. Aké informácie, kapacity a riešenia máme k dispozícii? Pozývame Vás na seminár a spoločnú diskusiu, kde Vám v skratke predstavíme dôkazy z výskumu praxe o tom, ako sa učia dospelí v EÚ.

PROGRAM

9:00 – 9:10       Otvorenie – Ivana Studená (CSPV SAV), Ľubica Gállová (ŠIOV)

Úvodná sekcia: Informácie o najnovších informáciách z výskumu a praxe, krátke vstupy z projektov H2020 ENLIVEN, MOVED, BLUESS

9:10 – 9:25       Obraz Slovenska v kontexte účasti na CŽU (I. Studená CSPV SAV)

Čo vieme z analýz dát a reprezentatívnych prieskumov Eurostat LFS a AESKvantitatívne analýzy a modely účasti na CŽU – ENLIVEN

9:25 – 9:40         Informácie o CŽU na Slovensku aj v zahraničí (Ľ. Gállová ŠIOV, M. Jendeková AINOVA)

Čo máme v súčasnosti k dispozícii a čo vieme od aktérov CŽU? (projekty MOVED, BLUESS, Enliven – IDSS)

9:40 – 09:50      Bariéry a motivátory účasti na vzdelávaní dospelých (Enliven CSPV SAV)

Postrehy mladých účastníkov vybraných programov AOTP ktoré podporovali prístup ku vzdelávacím programom (REŠTART, REPAS) – individuálne rozhovory a čo nám vedia povedať o bariérach pri zapájaní sa do vzdelávacích aktivít Najviac sa dospelí učia na pracovisku – Enliven kvalitatívny výskum o učení sa na pracovisku 

 09:50 – 10:05  Prax v ČR: Krajské akčné plány vzdelávania v ČR – kľúč k vyššej účasti učiacich sa dospelých? (Mgr. Martin Majcík, metodik Krajského akčného plánu vzdelávania, Krajský úrad Juhomoravského kraja)

10:05 -10:20  Krátka spoločná diskusia k prezentovaným informáciám 

10:20 – 10:40  Prestávka

 

Sekcia II: Diskusie a hľadanie riešení pre podporu účasti dospelých na CŽU

10.40 – 11:30  Diskusia v skupinách (diskusia v štýle „učiace sa kaviarne”, moderujú D. Fedáková, Ľ. Gallová, M. Jendeková, M. Majcík, I. Studená, K. Šilhár)

Návrh tém diskusií (a ďalšie vstupy z dotazníkov účastníkov):

  • Prečo a ako by sme sa mali ako dospelí učiť?
  • Aké inštitucionálne nastavenia, programy a projekty sú účinné pre zvyšovanie zručností, kvalifikácie dospelých?
  • Na ktoré cieľové skupiny dospelých je potrebné sa prioritne zamerať? (Nízko kvalifikovaní dospelí, mladí ľudia, ktorí predčasne ukončili školskú dochádzku, zamestnaní v sektoroch, kde hrozí rušenie pracovných miest, staršie generácie, znevýhodnené skupiny dospelých, iné)
  • Väčšina vzdelávania a učenia sa dospelých prebieha na pracovisku. Čo vieme o učení sa na pracovisku a prečo je táto informácia dôležitá pre podporu rozvoja zručností dospelých?
  • Ako dosiahnuť aby sa učili špecifické cieľové skupiny dospelých?
  • Ako sa dospelí na Slovensku učia v porovnaní s inými krajinami?
  • Ďalšie témy podľa návrhov účastníkov

 

11:30 – 12:30  Predstavenie niektorých tém a výsledkov zo skupinových diskusií a záverečná diskusia (moderátori predstavia zhrnutie diskusií)

Záver: Denisa Fedáková, riaditeľka CSPV SAV