Loading Events

Už po štvrtýkrát sa v našom meste Bytča uskutoční podujatie s názvom ” Dni profesie v Bytči”, organizované v spolupráci ZŠ Ulica mieru v Bytči, ZŠ Eliáša Lániho v Bytči, mestom Bytča a Centrom pedagogicko – psychologického poradenstva v Bytči.
Podujatie je určené pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl v okrese Bytča, ich zákonných zástupcov a výchovných poradcov ZŠ.
Účasť stredných škôl zo Žilinského a Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Zdieľať obsah:

Go to Top