Loading Events

Miesto konania: K.A.B.A. Slovensko, Komenského 19, Martin.

 

PROGRAM

Piatok, 22. 2. 2019

10:00 – 10:15     Otvorenie Zimnej školy kariérového poradenstva

10:15 – 16:15     Odborný blok I: Celodenný workshop „Čo oči nevidia“ (obedná prestávka približne v čase 12:30 – 13:30)

Workshop je zameraný na prácu s vlastnými zdrojmi a ich využitie pre ďalší osobný rozvoj, pozitívny pohľad na vlastné kvality a ich uplatnenie. V rámci workshopu si účastníci vyskúšajú rôzne techniky z oblasti kariérového poradenstva podľa metódy Mapovanie kompetencií CH-Q a budú tiež pracovať s nástrojom Motivační karty ©. Jednotlivé aktivity umožnia pomenovanie výsledkov predchádzajúceho učenia – formálneho, neformálneho a informálneho.

Dorota Madziová sa už viac ako 15 rokov zaoberá oblasťou neformálneho vzdelávania a osobného rozvoja. Je spoluzakladateľkou Centra kompetencí a je jednou z prvých certifikovaných lektoriek v metóde Mapovanie kompetencií CH-Q v Českej republike. Okrem kurzu Mapovania kompetencií poskytuje individuálne konzultácie, ale aj workshopy pre skupiny od učiteľov po manažérov firiem. Sama koordinovala alebo sa zapojila do mnohých projektov v oblasti celoživotného vzdelávania v ČR aj v zahraničí. Vo svojej práci sa tak stretáva s rôznymi ľudskými príbehmi a individualitami, ktorým pomáha odhaliť ich silné stránky a realizovať ich predstavy.

 

16:30 – 18:30     Valné zhromaždenie ZKPRK spojené s voľbami do orgánov ZKPRK

18:30                    Večera a večerná „sieťovačka“ (účastníci si večeru hradia samostatne, ZKPRK pozýva na dezert)


 

Sobota, 23. 2. 2019

9:00      Odborný blok II: Workshop „Príklad vyučovacej hodiny s prvkami podpory kariérového vývinu žiaka základnej školy“

Na workshope bude demonštrovaná vyučovacia hodina s prvkami kariérového vývinu žiaka. Na základe zistení z prieskumov žiakom ZŠ na Slovensku chýbajú, alebo nie sú podporovaní hlavne: v utváraní sebaobrazu, vo vplyve na vlastné rozhodovanie o svojej budúcej kariére,  v získavaní skúseností a informácií o svete povolaní. V implementácii týchto štyroch prvkov je navrhnutý päťbodový prístup k vyučovacie hodine/bloku, pomocou ktorého učitelia podnecujú rozvoj kariérových kompetencií žiakov. Ide o kompetencie ako reflektovanie kariéry (reflexívne správanie), riadenia svojej kariéry (proaktívne správanie) a kompetencií sieťovania (interaktívne správanie) (Kuijpers, Meijers, Gundy, 2011).

Štefánia Hrivňáková pracuje v súčasnosti v Štátnom inštitúte odborného vzdelávania v NP Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP. Má dlhoročné skúsenosti so vzdelávaním /tréningami učiteľov a manažérov v rôznych firmách na Slovensku a v zahraničí.

10:15     Prestávka

10:45     Odborný blok III: Workshop Postmoderné prístupy v kariérovom poradenstve a ochutnávka prístupu M. L. Savickasa

Krátko si zhrnieme, aké sú trendy v kariérovom poradenstve, prečo je dôležité pracovať s príbehmi klienta a vyskúšame si aj aktivity nápomocné pri „kariérotvorení“. Inšpirujeme sa metodikou jedného zo súčasných uznávaných odborníkov v oblasti kariérového poradenstva, Marka L. Savickasa, ktorý je aj spoluautorom autobiografického pracovného zošita Môj kariérový príbeh. Ochutnáme Savickasov naratívny prístup a budeme diskutovať o možnosti uplatnenia týchto prístupov vo vašej praxi…

Lenka Martinkovičová sa popri rodičovskej dovolenke venuje aktivitám viacerých občianskych združení – okrem ZKPRK aj Inštitútu dialogických praxí a Pointre. V r. 2015 obhájila dizertačnú prácu Riadenie a konštruovanie kariéry na Univerzite Komenského.

12:15    Obed

13:15   Odborný blok IV: Ochutnávka poradenského a koučovacieho prístupu zameraného na silné stránky

Zážitkový workshop s využitím prístupu zameraného na silné stránky a riešenia podľa InDialogue. Zameranie sa na zdroje a úspechy nám dáva energiu na riešenie našich problémov. Sústredenie človeka sa obracia na nachádzanie výnimiek z problémových situácií, zisťovanie, čo funguje, posilňovanie toho najlepšieho – motivácie, inovácie a kreativity. Predstavíme sebareflexívnu metódu vychádzajúcu z pozitívnej psychológie a  systemického prístupu, v ktorej sa pracuje s osobnými úspechmi v zmysle hesla  “Ak niečo funguje, rob to častejšie. Ak niečo nefunguje, začni robiť namiesto toho niečo iné.”

Katarína Štukovská pracuje v TOP Recruitment. Je vyštudovaná psychologička a pôsobí ako konzultantka a kariérová poradkyňa.

14:45   Záverečná aktivita a pozvánka na Letnú školu kariérového poradenstva 2019

15:30     Záver

 

Príďte sa s nami inšpirovať a zabaviť!

Vaše ZKPRK

 

 


DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:

Registrácia:                         https://goo.gl/NiZtiw

Vstupný poplatok:           25 € pre členov ZKPRK, 50 € pre nečlenov ZKPRK

Miesto konania:                K.A.B.A. Slovensko, Komenského 19, Martin

Ubytovanie:                       Možnosť rezervácie ubytovania na základe prejaveného záujmu v rámci registračného formulára v Penzióne Čierna pani (http://www.penzion-cierna-pani.sk/, cca 500 m od miesta konania, Kuzmányho 24 Martin). Cena za ubytovanie bez raňajok: 1 jednoposteľová izba 25 €/noc; 1 osoba na dvojposteľovej izbe 17 €/noc; 1 osoba na trojposteľovej izbe 15 €/noc. Raňajky za 5 € (švédske stoly).

Strava:                                 Účastníci si hradia stravu na vlastné náklady. V rámci programu bude poskytnuté drobné občerstvenie, káva, čaj a voda.

Prihlasovanie je možné do vyčerpania miest, najneskôr do 5.2.2019.

 

Zdieľať obsah:

Go to Top