Loading Udalosti
  • This udalosť has passed.

Chcete pomáhať klientom vyjasniť si alebo vytvoriť predstavu o svojich cieľoch a budúcnosti?
Chcete pomáhať klientom poznať svoj osobný potenciál a svoje obmedzenia, spôsobilosti, záujmy, hodnoty, osobnostné vlastnosti? Chcete klientom dodávať nádej, odvahu, ponúknuť rozjasnenie myšlienok a umožniť aktiváciu?
Chcete pomáhať klientom nájsť pre nich vhodné povolanie, resp. ktorá škola sa pre nich hodí?
Chcete pomáhať klientom nájsť alternatívne možnosti, vytvoriť si alternatívne plány a pustiť sa do ich realizácie v podobe konkrétnych činov? Chcete pomáhať klientom zvládať prekážky, ktoré sa na ceste k cieľu môžu vyskytnúť?
Chcete poznať aké sú moderné trendy v kariérovom a kariérnom poradenstve v 21. storočí?

Prinášame vám 6-dňový kurz Kariérne poradenstvo, ktorý vám pomôže naštartovať vašu kariéru, obohatí život, posuniete sa v osobnom rozvoji a získate nové odborné vedomosti a zručnosti.

Získate zručnosti ako pomáhať iným, ale aj ako pomôcť sebe. Dostanete množstvo návodov a aktivít vo forme cvičení, ktoré pomôžu správne sa rozhodnúť a urobiť konkrétne kroky smerujúce ku kariérnemu rastu. Pomôžeme Vám odísť s informáciami z oblasti kariérneho rastu. Nadobudnete dostatok informácií pre vykonanie zmeny, ak je potrebná.

Poradenstvo sa poskytuje osobám, ktoré si hľadajú zamestnanie, uvažujú o zmene zamestnania, ale aj absolventom základných, stredných či vysokých škôl, ktorí ešte na trh práce nevstúpili.

Termíny kurzu: Banská Bystrica 16.2, 17.2., 18.2., 9.3., 10.3., 11.3.2018

Ďalšie informácie nájdete na: http://kariernyporadca.com/produkty/karierne-poradenstvo-kurz-alkp/

Pozrite si našu fotogalériu z akcií: http://kariernyporadca.com/produkty/fotogaleria/