Loading Udalosti
  • This udalosť has passed.

Kreditný kurz „Kariérové poradenstvo“ je určený pre pedagogických alebo odborných zamestnancov pracujúcich na základných a stredných školách a v pedagogicko-psychologických centrách.
Cieľom vzdelávania je pripraviť kariérových poradcov na výkon činnosti v oblasti prípravy žiakov na ich vstup na trh práce.

Čo vám kurz KARIÉROVÉ PORADENSTVO prinesie
• naučíte sa princípy, prístupy a fázy vedenia poradenského rozhovoru,
• precvičíte si ako viesť individuálne a skupinové aktivity so žiakmi a študentmi o budúcom povolaní, či výbere školy,
• inšpirujete sa ako motivovať a viesť žiakov a študentov k zodpovednému prístupu voči svojej budúcnosti, ako pomáhať pri rozhodovaní sa a nasmerovaní svojej kariéry,
• dozviete sa ako uspieť na trhu práce v 21. storočí,
• získate viac ako 30 pracovných listov, ktoré využijete v praxi,
• získate certifikát o absolvovaní kurzu, akreditovaný MŠVVaŠ

Termíny kurzu: Banská Bystrica 16.2, 17.2., 18.2., 9.3., 10.3., 11.3.2018

Ďalšie informácie nájdete na:
http://kariernyporadca.com/produkty/karierove-poradenstvo-kurz-alkp/

Pozrite si našu fotogalériu z akcií: http://kariernyporadca.com/produkty/fotogaleria/