Loading Events

Cieľom stretnutia výchovných poradcov, rodičov a žiakov končiacich ročníkov základných škôl je voľba budúceho povolania v prepojení s potrebami trhu práce a predstavenie systému duálneho vzdelávania. Tento rok realizujeme 2. ročník aktivity pod názvom: „Chceš študovať pre TRH PRÁCE alebo pre ÚRAD PRÁCE ?“ s potrebou zabezpečiť  čo najvyššiu informovanosť žiakov v rámci celého nášho okresu. Z tohto dôvodu sme sa oproti vlaňajšku rozhodli zorganizovať toto stretnutie na Mestskom úrade v Humennom, pretože disponuje miestnosťou kapacitne oveľa väčšou ako náš úrad. Z minuloročným skúseností sme tiež pristúpili k predpoludňajšiemu času realizácie, kedy žiaci a ich výchovní poradcovia sa môžu tohto stretnutia zúčastniť počas vyučovania a tým môže byť počet zúčastnených oveľa vyšší. Na porovnanie s minulým rokom , kedy sa tejto aktivity zúčastnilo spolu 26 žiakov s rodičmi a výchovnými poradcami, na tohtoročné stretnutie sa nám ich prihlásilo 215. Aktívnu účasť na tejto aktivite nám prisľúbili aj zástupcovia štátneho inštitútu odborného vzdelávania, ktorí o. i. predstavia aj systém duálneho vzdelávania a jeho využitie v Prešovskom regióne. Taktiež agent voľných pracovných miest a EURES poradkyňa ÚPSVR Humenné oboznámia prítomných o voľbe povolania v súvislosti s potrebami trhu práce u nás, ale aj v zahraničí. Mgr. Jana Taňkošová, odborný poradca ÚPSVR Humenné

Zdieľať obsah:

Go to Top