//Kariérové poradenstvo v teórii a praxi (ročník 6, číslo 12)

Kariérové poradenstvo v teórii a praxi (ročník 6, číslo 12)

Časopis “Kariérové poradenstvo v teórii a praxi” ľuďom z oboru netreba predstavovať. Vydáva ho slovenské centrum Euroguidance a odborné články a príspevky domácich autorov sú recenzované redakčnou radou. Časopis vychádza elektronicky dvakrát ročne a je k dispozícii na tejto adrese.

V najnovšom čísle si môžete prečítať napríklad aj o nasledovných témach:

  • Čo chýba v kariérovom poradenstvo žiakom základných škôl v Česku?
  • Ako na úradoch práce testujú systém zisťovania dopadov poradenskej služby v rôznych národných projektoch?
  • Aké sú konkrétne skúsenosti s využívaním sebaskúsenostných aktivít v práci s deťmi a s dospelými?
  • Dozviete sa mnoho nových informácií o Frankovi Parsonsovi, priekupníkovi kariérového poradenstva zo začiatku 20. storočia.

 

Kariérové poradenstvo v teórii a praxi, ročník 6., číslo 12

Prajeme príjemé čítanie!

By | 2018-01-19T16:14:53+00:00 19. január, 2018|Akcie a aktivity|
Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry
Chceme byť združením všetkých, ktorí pôsobia v oblasti kariérového poradenstva a rozvoja kariéry od škôlky až po univerzitu tretieho veku. Naším cieľom je združovať a sieťovať, podporovať odborný rast, šíriť povedomie o kariérovom poradenstve a rozvoji kariéry a zlepšovať prístup k poradenstvu pre všetkých ľudí v akomkoľvek okamihu a situácii ich života, ako aj presadzovať záujmy kariérového poradenstva a rozvoja kariéry.