Časopis “Kariérové poradenstvo v teórii a praxi” ľuďom z oboru netreba predstavovať. Vydáva ho slovenské centrum Euroguidance a odborné články a príspevky domácich autorov sú recenzované redakčnou radou. Časopis vychádza elektronicky dvakrát ročne a je k dispozícii na tejto adrese.

V najnovšom čísle si môžete prečítať napríklad aj o nasledovných témach:

  • Čo chýba v kariérovom poradenstvo žiakom základných škôl v Česku?
  • Ako na úradoch práce testujú systém zisťovania dopadov poradenskej služby v rôznych národných projektoch?
  • Aké sú konkrétne skúsenosti s využívaním sebaskúsenostných aktivít v práci s deťmi a s dospelými?
  • Dozviete sa mnoho nových informácií o Frankovi Parsonsovi, priekupníkovi kariérového poradenstva zo začiatku 20. storočia.

 

Kariérové poradenstvo v teórii a praxi, ročník 6., číslo 12

Prajeme príjemé čítanie!