Situácia OPS vo verejných službách zamestnanosti sa síce v posledných rokoch zlepšovala, ale nikdy nebola dostatočne priaznivá. Problematické bolo najmä zabezpečenie ich plnohodnotného fungovania a rozvoja ich potenciálu. To sa naplno ukázalo aj v aktuálnej krízovej situácii, keďže poskytovanie OPS je od marca 2020 pozastavené bez adekvátnej náhrady a doteraz nie je zrejmé, aká bude ich budúcnosť. Na niektorých úradoch dokonca dochádza k organizačným zmenám, ktoré sú v protiklade so snahou zvyšovať kvalitu OPS/služieb zamestnanosti podľa odporúčaní odborníkov alebo vzorov dobrej praxe v zahraničí.

Koncom minulého roka začala skupina interných zamestnancov Ústredia a úradov práce s podporou niekoľkých členov Združenia sa rozhodli poukázať na aktuálne devastačné zmeny v oblasti odborných poradenských služieb. Výsledkom niekoľkomesačných diskusií je text, ktorý je formou otvoreného listu adresovaného ministrovi PSVaR zverejnený na stránke mojapeticia.sk. Otvorený list podporilo oficiálne aj naše Združenie, rovnako aj AIVD, aktuálne je tam viac ako 100 signatárov.

V prípade, ak Vás téma zaujíma, neváhajte petíciu podporiť.