Project Description

Semafor

V tejto dotazníkovej hre môžete zistiť, ktorá oblasť povolaní je žiakovi blízka, ktoré činnosti ho zaujímajú. Aktivita je postavená na modeli RIASEC od Johna Hollanda.