Chcete byť pripravení na výzvy meniaceho sa trhu práce? Chcete si lepšie osvojiť a aplikovať zručnosti spojené s  analýzou emócií, aktívnym načúvaním, poskytovaním reflexií, školiacimi zručnosťami, peer- koučingom a kladením silných otázok? Chcete preskúmať nástroje s Informáciami o trhu práce (LMI)? Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry prostredníctvom spolupráce s konzorciom EmployID dáva slovenskej odbornej verejnosti do pozornosti masívny otvorený online kurz “Meniaci sa trh práce”. Tento kurz bol navrhnutý ako súčasť európskeho projektu EmployID, pre kariérových poradcov a ďalších odborníkov pôsobiacich v oblasti služieb zamestnanosti. 5 lekcií bude prebiehať po dobu 6 týždňov s odhadovanou časovou náročnosťou 3,5 hodín týždenne. Celkový očakávaný objem práce bude 17,5 hodín.
Vzdelávacie ciele kurzu:

 • porozumieť, ako sa mení svet práce
 • rozpoznať dôležitosť digitálnej agendy
 • porozumieť koučovaciemu prístupu
 • porozumieť dôležitosti využívaniu informačných systémov o trhu práce
 • individuálne a skupinovo zdieľať vedomosti, nápady a skúsenosti s kolegami a spoločne uvažovať o tom, čo ste sa naučili
 • premýšľať o tom, ako sa kariéra a pracovná identity bude v budúcnosti meniť (vrátane Vašej vlastnej!)

Účastníci sa budú môcť kurzu aktívne účastniť prostredníctvom diskusií a úvah – kurz je koncipovaný vo forme kolaboratívneho učenia sa. Kurz bude na každý týždeň ponúkať študijné texty a vopred nahrané videá, ako aj pracovné aktivity, príležitosti pre individuálne i kolektívne zdieľanie vlastnej praxe a diskusiu o kľúčových témach. Účastníkom bude poskytnutý prvý vhľad do prezentovaných tém a získajú povedomie o meniacom sa svete práce. Budú schopní aplikovať metódy a stratégie pre vysporiadanie sa s výzvami meniaceho sa trhu práce vo svojej každodennej práci. Podľa individuálneho záujmu bude ponúknutá možnosť prehĺbenia týchto tém.

 

 

Štruktúra lekcií:

Lekcia 1 – Úvod: meniaci sa svet práce z vašej odbornej perspektívy (03/28/2017)
Lekcia 2 – Coaching & Peer Coaching (04/04/2017)
Lekcia 3 – Nová digitálna doba  (04/11/2017)
Lekcia 4 – Informácie o trhu práce (LMI) (25/04/2017)
Lekcia 5 – Reflexia a ďalšie možnosti

 

Kurz bude vedený európskymi odborníkmi pre oblasť kariérového poradenstva a služieb zamestnanosti:

 • Barbara Kieslinger
 • Alan Brown
 • Jenny Bimrose
 • Rachel Mulvey
 • Deirdre Hughes
 • a ďalší…

Online kurz je bezplatný a bude prebiehať v anglickom jazyku. Viac informácií a možnosť zapísať sa je na tejto adrese: https://employid.eu/mooc