Medzinárodná asociácia pre pre študijné a profesijné poradenstvo (IAEVG) a sieť Euroguidance pozývajú na webinár, ktorý sa uskutoční v streda, 15. apríla 2020 o 9:00. Sme veľmi poctení, že na tomto prestížnom webinári bude mať aktívne zastúpenie aj naše Združenie.

V súvislosti s výročnou konferenciou v r. 2019 výbor IAEVG vydalo Komuniké, v ktorom zdôraznilo význam inkluzívnych spoločností investujúcich do svojich ľudí. Vzhľadom na súčasné hospodárske a politické trendy a na neistotu spôsobenú výkyvmi na svetových trhoch práce existuje vysoké riziko, že sa zvýšia sociálne nerovnosti a vylúčenie v súvislosti s prístupom a mobilitou vo vzdelávaní a zamestnávaní. Odborníci v oblasti študijného a profesijného poradenstva zohrávajú kľúčovú úlohu ako súčasť mnohostranných riešení v miestnom, národnom a medzinárodnom kontexte. Pozývame členov IAEVG, aby sa k nám pripojili vo webinári, ktorého cieľom je kriticky zhodnotiť obsah komuniké a prediskutovať individuálne a kolektívne akcie, ktoré by mohli priniesť zmenu prostredníctvom investovania do ľudí. Pripojte sa k štyrom medzinárodným kolegom, ktorí sa podelia o svoje pohľady a pripravia pôdu pre miestne diskusie o ďalších krokoch na implementáciu opatrení v reakcii na komuniké.

Tento webinár sponzoruje Medzinárodná asociácia pre študijné a profesijné poradenstvo (IAEVG) a sieť Euroguidance a účasť je pre účastníkov bezplatná. Zaregistrujte sa do webinára do 10. apríla 2020, 11:00: https://kvop.tempus.ac.rs/registration-form-for-the-iaevg-webinar-april2020/.

 

Webinár bude prebiehať v angličtine. Viac informácií nájdete na udalosti na Facebooku.

 

Moderuje:

Professor Nancy Arthur, Dean: Research & Innovation, Division of Education, Arts and Social Sciences University of South Australia, Former IAEVG Vice-President and Board member

Panelisti:

Dr. Deirdre Hughes, Director, DMH & Associates Ltd; editorka vedeckého časopisu “British Journal of Guidance and Counselling”

Tomáš Šprlák, Service manager of Counseling in professional development (CEP) at CIBC Meurthe et Moselle, Predseda ZKPRK

Dr. Mary McMahon, Honorary Associate Professor, School of Education, The University of Queensland, Členka výboru IAEVG