Prvý regionálny klub v Košiciach sa niesol v komornej atmosfére 21.3.2016. Pozvanie na klub prijal aj predseda Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry pán Štefan Grajcár. Oboznámil nás so súčasným stavom kariérového poradenstva na Slovensku a vzájomne sme diskutovali o možnom vývoji KP v nasledujúcom období

Na prvom stretnutí sme sa okrem zoznámenia zaoberali  aj víziou a smerovaním kariérového poradenstva. Cieľom regionálnych klubov je uľahčiť vzájomné stretnutia ľudí zaoberajúcich sa kariérovým poradenstvom na výmenu skúseností a poznatkov, s ktorými pracujú poradcovia v rôznych inštitúciách. Zhodli sme sa, že prioritou v našom regióne je postupne sieťovať všetkých ľudí, ktorí chcú byť v oblasti KP prínosom. Vítaní sú profesionálni  poradcovia s bohatou praxou ako aj úplní začiatočníci. Verím, že aj vzhľadom na kvalitnú základňu odborníkov z minulosti v našom regióne dokážeme vytvoriť tím ľudí, ktorí si majú čo povedať a chcú sa podieľať na vzájomnej výmene skúseností, informácií a dobrých praktík. Ďalšou ambíciou je organizovať kluby na odbornú tému, či už vo forme prednášok alebo workshopov.

Sponzorom stretnutia bola firma NEKY s.r.o., priestory bezplatne poskytlo RCM Košice (pani Munková) – ďakujeme.