Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry pozýva odbornú verejnosť v rámci Týždňa kariéry na sériu praktických workshopov na tému čo nové v regiónoch v kariérovom poradenstve s rôznymi cieľovými skupinami. Kluby sa budú konať vo viacerých mestách na celom Slovensku, pričom každý klub prinesie praktické ukážky metód, nástrojov a postupov zameraných na rôzne aktuálne témy z oblasti voľby povolania a riadenia kariéry. Témy sú prispôsobené aktuálnemu dianiu v regiónoch: sebapoznávanie v kariérovom poradenstve ako základ v školskom systéme, zmena povolania v HR, interaktívne metódy kariérového poradenstva pre mladých dospelých z CDR, e-learning inovatívna forma kariérového poradenstva.

Pre koho sú kluby/workshopy určené?

 • Kariéroví poradcovia, koučovia alebo konzultanti pôsobiaci v oblasti rozvoja kariéry a HR,
 • Odborní poradcovia v službách zamestnanosti,
 • Výchovní poradcovia, zamestnanci CPPPaP
 • Všetci záujemcovia o oblasť kariérového poradenstva

Účasť na workshopoch je pre členov ZKPRK bezplatná, nečlenovia môžu prispieť symbolickým poplatkom na pokrytie nákladov.

Pre viac informácií kontaktujte info@zkprk.sk alebo telefonicky na 0907 433 299.

Tešíme sa na spoločné stretnutie v týchto mestách:

Zvolen, 10.12.2019, 16:00 – 18:00 Sebapoznávanie v kariérovom poradenstve. Workshopom bude sprevádzať Andrea Ľapinová a budeme diskutovať o nasledovných otázkach:

 • Prečo u mladých ľudí začať od sebapoznávania? Kedy začať? Na čo sa zamerať?
 • Aké majú byť výstupy z kariérového poradenstva pre študentov základných a stredných škôl?
 • Ochutnávka zážitkového prístupu v poradenskej praxi.

Nitra, 26. 11. 2019, 16:30 – 18:00 Interaktívne metódy kariérového plánovania pre mladých ľudí z CDR?  Workshop vedený kariérovou poradkyňou Andreou Ľapinovou z SPDDD Úsmevu ako dar, o.z. bude zameraný na sebapoznanie, kariérové plánovanie a uvedomenie si svojho miesta na trhu práce a v živote.

 • Špecifiká práce s mladými dospelými z CDR
 • Aké majú byť výstupy z kariérového poradenstva?
 • Ochutnávka zážitkového prístupu v poradenskej praxi.

Bratislava, 9. 12. 2019, 14:00 – 17:00 Formálne – neformálne poradenské fórum: Ako ďalej v koordinácii kariérového poradenstva na Slovensku?  Diskusné stretnutie, ktorého predmetom bude príprava obnovenia platformy pre medzisektorovú spoluprácu aktérov celoživotného poradenstva (predchádzajúce „Národné poradenské fórum“). Budú diskutované nasledovné otázky:

 • Poradcovia, metodici alebo tvorcovia politík… Na akej rovine je medzirezortná spolupráca v kariérovom poradenstve realistická a najviac prínosná?
 • Informácie, metodiky, politiky, stratégie… Čo by malo byť predmetom a výstupom spolupráce? Aké medzirezortné pracovné skupiny a úlohy by boli zmysluplné?
 • Lacná káva a drahé národné projekty… Ako sa vyhnúť formálnemu a účelovému (ne)fungovaniu predchádzajúcich snáh o Národné poradenské fórum? Ako urobiť túto platformu naozaj transparentnou a inkluzívnou pre všetkých aktérov?

Košice, 28. 1. 2020, 16:30 – 18:30 Využitie e-learningu v kariérovom poradenstve. Workshopom bude sprevádzať Veronika Zibrinyová, ktorá vám predstaví e-learningový program Moja kariéra a dozviete sa aj nasledovné:

 • E-learning – jeho možnosti a funkcionality.
 • Aké metódy kariérového poradenstva využíva e-learningový program Moja kariéra a aké sú výstupy pre klienta? Ako možno tieto výstupy využiť v individuálnom poradenstve?
 • Praktické ukážky z programu..

Pre viac informácií kontaktujte info@zkprk.sk alebo telefonicky na 0907 433 299.