Centrum Euroguidance Slovensko so Združením pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry ohlásili ďalší ročník Týždňa kariéry, ktorý sa bude konať 2.- 6. decembra 2019. Cieľom je zviditeľniť existujúce služby a ponuku kariérového poradenstva a rozvoja kariéry čo najširšiemu publiku, ale aj podporiť nové iniciatívy v tejto oblasti. Prečo sa zapojiť do Týždňa kariéry? Aby ľudia vedeli, že kariérové poradenstvo existuje, čo sa za ním skrýva a ako pre nich môže byť prospešné.

Zapojené organizácie môžu pre svoje podujatie využiť spoločnú značku týždňa kariéry. „Nová vizuálna identita Týždňa kariéry symbolizuje fakt, že život sa skladá z rôznych pestrých súčastí týkajúcich sa osobnej, rodinnej a spoločenskej sféry“, hovorí Ladislav Ostroha z centra Euroguidance. Kariéru človeka je potrebné vnímať v súvislostiach a prepojeniach so všetkými týmito aspektami. Ciele služieb kariérového rozvoja preto nemôžu byť obmedzené len na izolované otázky ako sú výber vhodnej školy či zodpovedajúceho zamestnania, ale na schopnosť aktívne riadiť svoj život v rovnováhe medzi vlastnými potrebami a potrebami spoločnosti.

Novinkou tohto ročníka je okrem sviežej vizuálnej identity aj vytvorenie praktickej príručky, ktorá prináša praktické tipy a inšpiratívne príklady dobrej praxe pre všetkých, ktorí sa chcú do týždňa kariéry zapojiť. Príručka je rovnako ako celá iniciatíva tematicky štruktúrovaná do nasledovných oblastí:

Kto a ako sa môže zapojiť do Týždňa kariéry? Všetci poskytovatelia a zainteresované strany z oblasti kariérového poradenstva a rozvoja kariéry, ako sú centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, základné, stredné a vysoké školy, výchovní poradcovia, kariéroví poradcovia, poradcovia z úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, zamestnávatelia, neziskové organizácie i súkromní poskytovatelia. Stačí zorganizovať vo svojom regióne aktivitu, ktorej cieľom bude propagácia kariérového poradenstva a rozvoja, a registrovať ju na stránke Týždňa kariéry.

Viac informácií, praktickú príručku a vizuálnu identitu Týždňa kariéry nájdete na webovej stránke www.tyzdenkariery.sk