Zmeniť vašu fotku pozadia
miroslava.tomisova
Zmeniť vašu fotku pozadia
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

ÚPSVaR Lučenec
odporný poradca

Pracujem ako odborný poradca viac ako 10 rokov. V rámci mojej práce.poskytujem odborné poradenské služby pre nezamestnaných a služby kariérneho poradenstva. Venujem sa individuálnemu a skupinovému poradenstvu, ktorého cieľom je orientácia na trhu práce, motivácia, rozvoj komunikačných a sociálnych zručností, sebapoznávanie, sebarozvoj a pod. Poskytujem informačné a poradenské služby pri voľbe povolania žiakom ZŠ a SŠ. Mám viac ako 8 ročné skúsenosti s hodnotením individuálneho potenciálu prostredníctvom Assessment Centre. Svoje odborné a praktické skúsenosti odovzdávam aj prostredníctvom lektorovania v oblasti Assessment- Development Centre. Vyštudoval som odbor sociálna práca. V tejto oblasti si neustále rozširujem svoje vedomosti a zručnosti formou ďalšieho vzdelávania, t. č. prostredníctvom doktorandského štúdia, v rámci ktorého sa venujem problematike supervízie, syndrómu vyhorenia a jeho prevencii. Som akreditovaným supervízorom registrovaným na MPSVaR.

+421915823222