Zmeniť vašu fotku pozadia
Peter
Zmeniť vašu fotku pozadia
Pomáham vám  objavovať a rozvíjať   vaše nové  dimenzie osobnostného a odborného potenciálu prostredníctvom inovatívnych foriem a metód ďalšieho vzdelávania, kariérového poradenstva a tréningových aktivít.
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

ANDRAGOS, s.r.o.
konateľ, poradca, lektor

16 rokov som pracoval v rezorte regionálneho školstva, od roku 1997 sa aktívne venujem vzdelávaniu a poradenstvu pre dospelých. Okrem formálneho vzdelávania som absolvoval odbornú prípravu vo viacerých národných a medzinárodných projektoch a programoch ďalšieho vzdelávania - napr.: • „Human Resource Development through Couseling and Training at Regional Level“ (Project Funded by European Union, Deutsche Management Akademie Niedersachsen) • Analýza vzdelávacích potrieb, dizajnovanie a overovanie (British Department for Education and Employment) • Poradenstvo – voľba povolania, hľadanie zamestnania pre uchádzačov o zamestnanie („Bildungsarbeit mit arbeitslosen Menschen“ – Stiftung Arbeitsgestaltung/Schweiz) V oblasti kariérového poradenstva spolupracujem so štátnymi a súkromnými školskými inštitúciami, UPSVAR, neziskovými organizáciami.

+421911502220