Zmeniť vašu fotku pozadia
Spoluprácou pre lepšiu budúcnosť - Veľký Meder
Zmeniť vašu fotku pozadia
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Podpora a rozvíjanie aktivít a presadzovania aktívnej participácie občanov na miestnej, regionálnej, celoštátnej ako aj na medzinárodnej úrovni najmä v oblastiach: - vzdelávania, celoživotného vzdelávania a mimoškolskej činnosti, - podpory integrácie a reintegrácie uchádzačov o zamestnanie s dôrazom na znevýhodnené skupiny na trh práce a to najmä prostredníctvom: a) informačno-poradenskej činnosti b) odbornej poradenskej činnosti c) medzinárodnej inštitucionálnej výmeny informácií o trhu práce d) medzinárodnej výmeny dobrých skúseností v oblasti služieb zamestnanosti e) vytvorenia siete spolupráce s ostatnými združeniami s podobnými aktivitami f) tvorby a realizácie projektov a programov financovaných z prostriedkov Európskej únie
kariérové poradenstvo v oblasti vzdelávania, kariérové poradenstvo v oblasti zamestnanosti, rozvoj a inštitucionálne zabezpečenie služieb kariérového poradenstva, riadenie projektov
Kúpeľná 3544/33
Veľký Meder
932 01