Zmeniť vašu fotku pozadia
Zuzana.blazekova
Zmeniť vašu fotku pozadia
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

sociálno - psychologické poradenstvo, výchovné poradenstvo

Kariérnemu poradestvu a osobnostnému rozvoju som sa začala venovať pri práci s mladými dospelými v detskom domove, ktorí si vyberali profesijnú orientáciu a pripravovali sa na odchod do samostatného života. Neskôr som v pozícií sociálneho kurátora pomáhala osobnostne rásť a začleniť sa do života dospelým v oblasti zamestnanosti a osobnostného rozvoja, tiež deťom s problémami v správaní. Popri výcviku v psychoterapií v systemickom prístupe pracujem s deťmi a ich rodinami vo výchovnom zariadení, kde sa zaujímam o ich smerovanie do budúcnosti a osobnostný rast. Vyštudovala som sociálnu prácu, špecialzovanú na poradeskú činnosť, po mediátorskom výcviku som pracovala aj ako rodinný mediátor. Mám záujem ďalej sa vzdelávať v oblasti kariérneho poradesva a osobnostného rozvoja. Časť  poradenskej činnosti vykonávam ako dobrovoľník.

421 905410576