Zmeniť vašu fotku pozadia
zuzana.galisinova
Zmeniť vašu fotku pozadia
V oblasti kariérového poradenstva pracujem so žiakmi základných a stredných škôl a klientmi Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra. Poradenstvo pre voľbu povolania a výber zamestnania realizujem skupinovou alebo individuálnou formou priamo na škole alebo v priestoroch Úradu práce.
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

UPSVaR Nitra
odborný poradca

V oblasti kariérového poradenstva pracujem so žiakmi základných a stredných škôl a klientmi Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra, - poradenstvo pre voľbu povolania a výber zamestnania realizujem skupinovou alebo individuálnou formou priamo na škole alebo v priestoroch Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, - pre konkrétne cieľové skupiny organizujem zaujímavé stretnutia "šité na mieru" so zamestnávateľmi, štátnymi a verejnými inštitúciami, napr.: Inšpektorátom práce, Sociálnou poisťovňou, európskym informačným centrom Europe Direct v Nitre, študentskou organizáciou AIESEC apod., - príležitostne prednášam na pôde Slovenskej poľnohospodárskej univerzity a Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, - ponúkam klientom potrebné informácie, aby ich vedeli použiť a využiť v správnom čase vo svoj prospech. Zároveň ich sprevádzam v procese hľadania a nachádzania svojich kvalít a hodnôt, ktoré pri rozhodovaní často používajú intuitívnym spôsobom. - pravidelne prispievam do rezortného časopisu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny - Sociálna politika a zamestnanosť a časopisu Kariérové poradenstvo v teórii a praxi, vydávaného slovenským centrom Euroguidance Bratislava. Zborník kazuistík z praxe kariérového poradenstva, ktoré je zatiaľ samostatným dielkom tohto centra, obsahuje aj môj príspevok.

Nitriansky