V Združení vieme, že kvalita v kariérovom poradenstve začína kvalitným vzdelaním, preto spúšťame akreditovaný výcvik v kariérovom poradenstve. Výcvik kombinuje teoretické základy kariérového poradenstva s tréningom v inovatívnych metódach a prístupoch a je založený na zážitkových a interaktívnych metódach vzdelávania. ?
Výcvik je určený skúseným kariérovým poradcom i nováčikom so záujmom o témy kariérového poradenstva a osobnostného rozvoja. Povedú ho skúsené lektorky a kariérové poradkyne, Miška z Kariérny kompas a Zuzka z Career Spring, ktoré sú zároveň členkami Združenia.
Výcviku začína už v marci❗ Nepremeškajte teda možnosť stať sa kariérovým poradcom.
Všetky informácie o výcviku nájdete tu ? www.rozvojkariery.sk/vycvik