Medzinárodný seminár Cross Border sa v roku 2019 uskutoční v slovinskom meste Bled v dňoch 14.-15. mája. Zmyslom seminára je prepájanie poradcov, tvorcov politík a odborníkov v oblasti kariérového poradenstva a výmena príkladov dobrej poradenskej praxe v Európe. Témou tohtoročného seminára sú „Zručnosti pre budúcnosť“. Informuje o tom Centrum Euroguidance Slovensko.

Počas dvoch dní seminára sa v jednotlivých blokoch predstaví 12 medzinárodných lektorov, ktorí interaktívnou formou predstavia svoje skúsenosti a prax v oblasti rozvoja kľúčových zručností pre budúcnosť. Súčasťou seminára bude aj kultúrny program s príležitosťou na nadväzovanie cezhraničných kontaktov a partnerstiev. Seminár sa uskutoční v anglickom jazyku.

Ak sa témou rozvoja zručností profesijne zaoberáte, Euroguidance centrum Vám ponúka účasť na seminári s preplatením všetkých nákladov (cestovné, stravné, ubytovacie náklady, účastnícky poplatok).

Zistite, ako k aktuálnym otázkam vo vzdelávaní a poradenstve pristupujú Vaši partneri z Európy.

Prihlásiť sa na túto aktivitu môžete na tejto adrese.