Združenie získalo projekt pre rozvoj zeleného poradenstva

14. septembra, 2023|

Téma globálneho otepľovania a klimatickej zmeny sa týka aj sektoru kariérového poradenstva. V našej praxi stretávame čoraz viac klientov s klimatickou úzkosťou, alebo klientov ktorí chcú do rozhodovania o vlastnej kariére zahrnúť aj otázky udržateľnosti. Mnoho ekonomických sektorov prejde v [...]

VÍZIA PRE KARIÉROVÉ PORADENSTVO A ROZVOJ KARIÉRY OBČANOV SR

14. septembra, 2023|

Začiatkom leta sme boli v Združení oslovený Asociáciou priemyselných zväzov a dopravy vytvoriť základný ramec vízie kariérového poradenstva pre občanov SR. Dokument je štrukturovaný do štyroch kapitol - základné školy, stredné školy, vysoké školy a poradenstvo pre dospelých. Aj keď [...]

Komuniké IAEVG 2023: Príspevok vzdelávacieho a odborného poradenstva k podpore trvalo udržateľného rozvoja a nevyhnutnej sociálno-ekologickej transformácie

17. júla, 2023|

Prinášame slovenský preklad Komuniké IAEVG týkajúce sa trvalo udržateľného rozvoja a sociálno-ekologickej transformácie, ktoré prijalo Valné zhromaždenie dňa 28. júna 2023.   Komuniké IAEVG Príspevok vzdelávacieho a odborného poradenstva k podpore trvalo udržateľného rozvoja a nevyhnutnej sociálno-ekologickej transformácie Prijaté Valným [...]

Inventory of lifelong guidance systems and practices – Slovakia 2023 Update

17. júla, 2023|

Združenie sa podieľalo na aktualizovaní informácií o kariérovom poradenstve v krajinách CEDEFOP LLG. Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli sprístupniť informácie a blahoželáme Ladislavovi Ostrohovi a Tomášovi Šprlákovi k úspešnej koordinácii a úprave tohto diela. Sme radi, že sa nám darí [...]

LETNÁ ŠKOLA KARIÉROVÉHO PORADENSTVA 2023

18. júna, 2023|

CEZ VÍKEND SA USKUTOČNILA LETNÁ ŠKOLA KARIÉROVÉHO PORADENSTVA 2023 V pokojnom prostredí na Liptove sme zrealizovali 6. ročník Letnej školy kariérového poradenstva. Stretlo sa tu vyše 30 krásnych ľudí z celého Slovenska, ktorí sa profesionálne venujú kariérovému poradenstvu. Témou tohtoročnej [...]

Nové číslo časopisu IJEVG: Ako podporovať orientáciu žiakov na prírodné vedy a ďalšie články

26. mája, 2023|

Vďaka nášmu členstvo v IAEVG majú naši členovia voľný prístup k článkom prestížneho časopisu International Journal for Vocational and Educational Guidance. V najnovšom čísle si môžete prečítať niekoľko zaujímavých článkov, z ktorých vyberáme: Ktoré faktory na strane školy a rodičov [...]

Ďalšie články