Loading Events

ÚPSVR Nové Zámky organizuje stretnutie výchovný poradcov ZŠ v pôsobnosti nášho úradu. Jeho cieľom je poskytnúť školám informácie o trhu práce, možnostiach preventívneho poradenstva na ich školách a zážitkových spôsoboch práce pri prvej smerovej voľbe povolania ich žiakov.

Zdieľať obsah:

Go to Top