/Metódy hodnotenia potenciálu ľudí so zdravotným znevýhodnením
Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Regionálny klub Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry v Michalovciach je určený kariérovým poradcom a poradcom v oblasti rozvoja kariéry, pracujúcich s rôznymi cieľovými skupinami, ako aj s klientmi so zdravotným znevýhodnením. Interaktívny workshop bude prezentovať výherný projekt Národnej ceny kariérového poradenstva 2018 ITrampolína a prinesie ochutnávku metód hodnotenia potenciálu uchádzačov, špecificky aj uchádzačov so zdravotným znevýhodnením.

Na workshope bude predstavený inovatívny portál trendyprace.sk jeho výhody a funkcionalita. Portál obsahuje informácie o mzdovom potenciáli, stabilite miesta, dostupnosti pracovných príležitostí a perspektív profesie v budúcnosti v prehľadnej forme, ktorú je možné efektívne využiť v poradenskom procese.

Workshopom bude sprevádzať Barbara Kollárová z Karpatskej nadácie z Košíc, ktorá vám odpovie na nasledovné otázky:

  • Aký význam majú hodnotiace centrá a podpora osobného rozvoja v poradenskej praxi?
  • Aké prístupy a nástroje podporujú integráciu znevýhodnených uchádzačov o prácu?
  • Ochutnávka vybranej metódy: AC v ktorom sa znevýhodnenie stáva pridanou hodnotou

Profil spíkerky:

Barbara Kollárová
pracuje ako projektová manažérka v Karpatskej nadácii v Košiciach (od roku 2014). V nadácii sa prioritne venuje projektom v oblasti neformálneho vzdelávania. Pri tvorbe, realizácii a zhodnocovaní výsledkov projektov sa snaží uplatňovať princípy: medzisektorovej spolupráce, projektového partnerstva, hľadania pilotných riešení a agilného manažmentu.

V prípade záujmu zúčastniť sa podujatia, prosím REGISTRUJTE SA TU

Účasť na workshope je pre členov ZKPRK bezplatná, pre nečlenov symbolický poplatok 5 eur.

 

Udalosť na Facebooku: https://www.facebook.com/events/2124716764286780/