Loading Events

Regionálny klub Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry v Košiciach je určený kariérovým poradcom, pracujúcim s rôznymi cieľovými skupinami. Interaktívny workshop bude zameraný na metódy rozvoja podnikateľskej kompetencie a kariérovú adaptabilitu klientov (špecificky študentov).

Na workshope bude predstavený inovatívny portál trendyprace.sk jeho výhody a funkcionalita. Portál obsahuje informácie o mzdovom potenciáli, stabilite miesta, dostupnosti pracovných príležitostí a perspektív profesie v budúcnosti v prehľadnej forme, ktorú je možné efektívne využiť v poradenskom procese.

Workshopom bude sprevádzať Zuzana Kožárová výherkyňa NCKP 2018, ktorá vám odpovie na nasledovné otázky:

  • Aká je rola kariérovej adaptability v kariérovom poradenstve? Teória konštruovania kariéry. Storytelling.
  • Prečo u klientov rozvíjať podnikateľskú kompetenciu a podnikanie ako kariérová voľba.
  • Aké metódy môžem využiť pre rozvoj podnikateľskej kompetencie v poradenskej praxi?

Profil spíkerky:

Zuzana Kožárová
V súčasnosti pôsobí ako doktorandka v Centre spoločenských a psychologických vied SAV a zároveň ako kariérová poradkyňa v Univerzitnom poradenskom centre UPJŠ v Košiciach. Má pracovné skúsenosti z oblasti HR a vzdelávania. Vo vedeckej i praktickej rovine sa zameriava na kariérový rozvoj, špecificky na podnikateľskú kompetenciu, kariérovú adaptabilitu a jej rozvoj. Poskytuje aj individuálne kariérové poradenstvo založené na princípoch storytellingu. Jej tréningový program PODNIKNI NIEČO! bol v roku 2018 ocenený Národnou cenou kariérového poradenstva.

https://www.upjs.sk/pracoviska/unipoc/poradenstvo/mgr-kozarova/

V prípade záujmu zúčastniť sa podujatia, prosím REGISTRUJTE SA TU

Účasť na workshope je pre členov ZKPRK bezplatná, pre nečlenov symbolický poplatok 5€.

 

Udalosť na Facebooku: https://www.facebook.com/events/2287082631354307/

Zdieľať obsah:

Go to Top