Občianske združenie Spoluprácou pre lepšiu budúcnosť – Veľký Meder v rámci medzinárodného projektu “Tréning zručností pre efektívnu prax” organizuje dve bezplatné vzdelávacie aktivity s názvom príprava poradcov na poskytovanie efektívnych poradenských služieb zamestnanosti v rozsahu 100 hodín (48 hodín prezenčne a 52 hodín dištančne).

Termíny vzdelávacích aktivít (harmonogram):

1. Vzdelávacia aktivita od 13.05.2016 do 28.05.2016

2. Vzdelávacia aktivita od 03.06.2016 do 25.06.2016

Prezenčná časť vzdelávacej aktivity sa uskutoční vždy v piatok a v sobotu od 9,00 do 15,00 hod. (resp. v piatok je možnosť od 13,00 hod. do 19,00 hod.).
Počet účastníkov 10 osôb/vzdelávacia aktivita. Miesto konania praktickej časti vzdelávania:
Spoluprácou pre lepšiu budúcnosť-Veľký Meder
Kúpeľná 3544/33
932 01 Veľký Meder

Ak Vás naša ponuka zaujala potvrďte prosím Vašu účasť na vzdelávacej aktivite vyplnením prihlášky a jej zaslaním na e-mail ildiko.hanuliakova@gmail.com do 30.04.2016.