Pozývame Vás na ďalšie regionálne kluby Združenia pre kariérové poradenstvo. Cieľom klubov podporovať zdieľanie skúseností a sieťovanie členov. Účastníci budú zdieľať konkrétne prípady z praxe, vyskúšajú si konkrétne metódy práce. Vstupné pre členov ZKPRK je zadarmo, pre nečlenov symbolických 5€.

Trenčín, 4.12.2015, 15:00
Program:

  • Úvodné slovo (Kateřina Seifertová)
  • Zoznamovacia aktivita (Kateřina Seifertová)
  • Ujasnenie základných pojmov (Ľubomíra Dunčáková)
  • Nové informácie v kariérovom poradenstve (pani Ševčíková a ďalší)

Miesto konania: bude upresnené, maximálny počet účastníkov je 7
Kontakt: seifertova.katerina@gmail.com

Bratislava, 7.12.2015, 17:00
Program:

  • Predvianočné zdieľanie skúseností a najzaujímavejších kazuistík z roku 2015

Miesto konania: Štefánikova 47, prvé poschodie (možnosť zúčastniť sa aj prostredníctvom Skype pripojenia).
Kontakt: eva@navigaciavpovolani.sk

Tešíme sa na spoločné stretnutie!

 

PRIHLASOVANIE

Error: Contact form not found.