Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti výstupy z nedávno ukončeného projektu Tvoríme modernú politiku vzdelávania dospelých (MOVED), ktorý koordinovala Akademia Istropolitana Nova a na ktorom sa podieľalo aj Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry. Projekt bol realizovaný v rámci OP EVS v priebehu rokov 2018-2020.

Vzhľadom na očakávané zmeny v spoločnosti a na trhu práce súvisiace so starnutím populácie, globalizáciou, automatizáciou vnímame rastúcu dôležitosť toho, aby sa dospelí zapájali do vzdelávacích aktivít rôzneho charakteru, aby mali k tomu vytvorené možnosti a adekvátnu podporu.

Podrobnejšie informácie o projekte a jednotlivých správach nájdete na https://ainova.sk/project/tvorime-modernu-politiku-vzdelavania-dospelych-moved/.