Naše Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry sa koncom apríla (27. – 28. 4. 2017) už po tretí raz vo svojej krátkej histórii zúčastnilo Veľtrhu práce (7. ročník) – Job Expo 2017 v spojení s 19. ročníkom medzinárodnej burzy práce European Job Days 2017. Hlavným organizátorom tohto podujatia, najväčšieho svojho druhu na Slovensku, bolo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Združenie bolo jedným z jeho štrnástich partnerov (ďalšími boli napríklad i Navigácia v povolaní či úplne nový Worknavigator), miestom konania bol areál výstaviska Agrokomplex v Nitre. Takmer súbežne, v termíne 26. – 28. 4., prebiehal aj 25. ročník celoštátnej prezentačnej a predajnej výstavy výrobkov žiakov stredných odborných škôl Mladý tvorca 2017, ktorú organizuje Ministerstvo hospodárstva SR.

Našou hlavnou úlohou na veľtrhu Job Expo bolo poskytovať návštevníkom individuálne i skupinové konzultácie, popri tom sme však viedli aj niekoľko workshopov (Myšlienkové mapy, ktorý viedla Zuzka Gališinová; Vaša osobná značka na trhu práce – Paula Pastierová; Objavte svoj potenciál a žite ho! – Erika Hudecová) a odprezentovali i dve prednášky (Čo môžete očakávať od kariérového poradenstva; Kariérové poradenstvo a kariérové vzdelávanie ako súčasť prípravy budúcich absolventov škôl na vstup na trh práce – obe Štefan Grajcár).

V priebehu obidvoch dní členovia a sympatizanti, presnejšie a predovšetkým členky a sympatizantky Združenia (okrem už spomenutých mien to boli Táňa Hvizdošová, Ingrid Benkovská Lackovičová, Katarína Henčová, Ivana Ofúkaná), ktorým veľmi aktívne pomáhala malá, ale o to agilnejšia kohorta doktorandiek z Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre (Kristína Kasášová, Miriama Hudáková, Miroslava Balážová), poskytli viac ako dve stovky konzultácií zameraných na riešenie konkrétnych situácií a aktuálnych problémov klientov, návštevníkov veľtrhu.

.

 

V práci s klientami sme okrem štandardného osobného rozhovoru využívali aj ďalšie nástroje – dotazníky na určenie osobnostného typu (napr. podľa Hollanda, Meyer-Briggs) a i. a následne primerané uplatnenie na trhu práce. Na rozdiel od predchádzajúcich rokov sme po skončení konzultácie klientov nepožiadali, aby nám krátko odpovedali na niekoľko otázok, ktoré sme im vopred pripravili, ale aby nám voľne, vlastnými slovami povedali, čo si o poskytnutej službe, konzultácii, myslia, aký dojem z toho majú a pod. Tu je niekoľko citácií z písomných vyjadrení klientov na veľtrhu Job Expo 2017 (súhlas s ich uverejnením sme, samozrejme, od nich získali):

Vďaka Združeniu pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry som mohol lepšie porozumieť a uvedomiť si svoje silné a zároveň slabé stránky osobnosti. Porozumieť sebe samému je pre mňa krokom k porozumeniu iných, či už budúcich kolegov v práci, či upevneniu medziľudských vzťahov v mojom okolí. Odporúčam preto každému, aby neváhal a zodpovedne sa dokázal pozrieť na svoju osobnosť, čo nie je vôbec jednoduché, ale v čom mu odborníci na kariérne poradenstvo môžu veľmi pomôcť. – Marek

p. Erika Hudecová bola veľmi ústretová, príjemná a ukázala mi dôležitosť hodnôt v mojom živote. Veľmi pekne jej ďakujem. – Miroslava

Ďakujem za citlivý prístup a výborné rady ako postupovať pri voľbe povolania a dosiahnuť svoj cieľ a poslanie. – Alena

Poradenstvo mi veľmi pomohlo a cítim, že mám novú víziu do budúcnosti a nové možnosti. Ďakujem pani poradkyni Erike Hudecovej za pomoc a nové nápady, možnosti a hlavne veľkú pomoc v rozhodovaní o povolaní. – Alexandra

Poradenstvo mi veľmi pomohlo v nájdení samej seba. Na križovatke, na ktorej som sa ocitla, som našla po sedení svoj cieľ. – Ivana

Ďakujem za konzultáciu, určite mi pomohla pri mojom ďalšom rozhodovaní v profesijnom živote, vrelo odporúčam všetkým; prinieslo mi to jasnejšiu víziu a smerovanie. – Mária

Ochotná a príjemná kariérna poradkyňa, ktorá ma nabudila k rozvoju sebaobjavenia. – Silvia

Kariérna poradkyňa mi pomohla určiť smer, ktorým sa vydať. – Rado

Ďakujem za podnetnú konzultáciu a motiváciu do ďalšieho profesijného života. – Natália

Na veľtrhu práce som sa zúčastnil testu sebahodnotenia svojej osobnosti, kde som sa našiel, v akých odvetviach a profesiách vynikám na základe hodnotenia svojich vlastností, schopností a reagovania pri konkrétnych situáciách. – Peter

Príjemný prístup, všímavosť, pozitívna energia, nadšenie a povzbudenie.

Páčila sa mi ochota pomôcť.

Odporúčam aj iným vyskúšať si toto poradenstvo. Je to príjemný pocit, posunie vás to. Otvorí vám to nové možnosti. Uvedomíte si niečo nové, možno aj to, čo ste o sebe nevedeli. – Katarína

Som vďačná, že som sa mohla zúčastniť konzultácie s vašou členkou Združenia Paulou Pastierovou. Otvorila mi nové možnosti o mojek kariére a veľmi ma povzbudila pre nový začiatok. Ďakujem. – Č.

Pani Hvizdošová Tatiana bola veľmi vnímavá, ústretová. Nenásilnou formou sme sa dopracovali k úspešným pracovným ponukám. Dostala som sa k informáciám, ktoré mi náš úrad neposkytol, za čo som vďačná. Verím, že nastane konštruktívna spolupráca. Odporúčam aj ostatným. – D.

 

K tomu už niet veľa čo dodať, citáty sú pre nás veľmi povzbudivé, ale najmä zaväzujúce. Veríme, že na budúci rok bude naše Združenie na veľtrhu Job Expo znova a že budeme ešte silnejší.