Jedným z cieľov Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry je združovať a sieťovať odborníkov a podporovať spoluprácu a výmenu informácií, skúseností a dobrých praktík. Preto sme sa rozhodli začať s organizáciou regionálnych klubov, ktoré by uľahčili vzájomné stretnutia a podporili odborný rast členov aj sympatizantov ZKPRK. Prvý regionálny klub ZKPRK sa uskutočnil 26. októbra v Bratislave a zúčastnila sa ho asi desiatka ľudí, väčšina z nich začínajúci kariéroví poradcovia, alebo záujemcovia o túto oblasť.

Screenshot_2015-11-16-13-03-23

Témou seminára bola dokumentácia a valorizácia nadobudnutých vedomostí a zručností prostredníctvom portfólia kompetencií. Tomáš Šprlák (Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a BKS Úspech) ilustroval niektoré základné princípy použitia portfólia kompetencií v poradenskom programe Bilancia kompetencií. Prostredníctvom Skype sa k workshopu pridala aj odborná poradkyňa úradu práce v Martine a členka ZKPRK Ingrid Benkovská, ktorá účastníkom sprostredkovala praktické skúsenosti s prácou s portfóliom kompetencií. Tento nástroj je postupne do odborných poradenských služieb zavádzaný v rámci projektu financovaného z programu Leonardo da Vinci. Viac informácií je možné nájsť na stránke www.bilanciakompetencii.sk.

Pre členov ZKPRK je z regionálneho klubu k dispozícii videozáznam. O konaní ďalších klubov v ostatných regiónoch vás budeme informovať.