K poslednému marcovému dňu r. 2023 nám skončil projekt Profesijný rozvoj učiteľov prostredníctvom spolupráce v prospech kariérového vzdelávania všetkých žiakov, ktorý sme realizovali vďaka programu Erasmusplus, č. 2021-1-CZ01-KA210-SCH-000031349. Máme za sebou zaujímavú cestu spolupráce s vybranými školami v Českej republike a na Slovensku.

V rámci uvedeného projektu vznikli tri publikácie, ktoré na sebe voľne nadväzujú. Cieľom prvej publikácie Kariérová výchova na základnej škole a v predškolskom vzdelávaní je všeobecne predstaviť koncept kariérovej výchovy, jej cieľ a možnosti implementácie. Druhá príručka Zpráva o rozvoji kariérového vzdělávání na základní škole a v předškolním vzdělávání prezentuje našu prácu pri nastavovaní a rozvoji koncepcie kariérovej výchovy na spolupracujúcich školách. Predstavujeme v nej naše poňatie koncepčnej práce, jej východiská, proces a výsledky, vrátane  zajímavých podnetov a odporúčaní pre rozvoj spolupráce škôl, ku ktorým sme v projekte prišli. Tretia publikácia Sborník příkladů dobré praxe v oblasti rozvoje kariérového vzdělávání na základní škole a v předškolním vzdělávání obsahuje krátký popis vybraných aktivít, ktoré se realizovali na školách v rámci projektu.

Máme veľkú radosť, že vám ich teraz môžeme ponúknuť na stiahnutie. Prajeme si, aby boli publikácie užitočné v práci pri rozvoji kariérovej podpory žiakov na škole. Budeme rady, keď sa s nami podelíte o vaše postrehy a námety, ktoré vám pritom napadali. Neváhajte ich napísať na e-mail maja.jassova@gmail.com. Vopred ďakujeme!

 

 

 

 

 

 

 

KA210-SCH-00003134_Zprava_o_rozvoji

 

 

 

 

 

 

 

KA210-SCH-000031349_Karierova_vychova

KA210-SCH-000031349_Sbornik_dobra_praxe