Čo sa nám podarilo v roku 2021?

  • Zrealizovali sme našu dlhoročnú víziu poskytovať poradcom kvalitné vzdelávanie a spustili sme akreditovaný výcvik v kariérovom poradenstve. So vzdelávaním prvých záujemcov sme začali už v lete a nové kurzy budeme otvárať aj v roku 2022.
  • Podieľali sme sa na organizácií a odovzdávaní Národnej ceny kariérového poradenstva 2021, ktorá ma za sebou opäť mimoriadne silný ročník. Cenu Združenia získala Liga za ľudské práva a IKEA Bratislava za integračný program pre utečencov žijúcich na Slovensku.
  • Aktívne sme vstupovali do procesu vytvárania a pripomienkovania Stratégie celoživotného vzdelávania a poradenstva, ktorá bola koncom novembra schválená vládou. Prijatý dokument je prísľubom väčšieho záujmu verejného sektora o tému celoživotného kariérového poradenstva.
  • Zorganizovali sme úspešnú dvojdňovú Letnú školu kariérového poradenstva na tému merania dopadov v kariérovom poradenstve a začiatkom decembra sme zorganizovali aj jej zimnú verziu.
  • Úspešne sme ukončili projekty EDECO (Európsky rozvoj poradcov) a Rominko II. Naďalej navyše pokračujeme v spolupráci s európskymi partnermi na vývoji online vzdelávacieho kurzu pre kariérových poradcov, ktorý bude sprístupnený poradcom už v budúcom roku.
  • Aj napriek prebiehajúcej pandémii sa nám podarilo vyslať 6 členov Združenia za vzdelávaním a inšpiráciami do Európy vďaka programu Erasmus+. Ďalšie inovatívne vzdelávacie kurzy čakajú na členov aj v roku 2022.
Ďakujeme všetkým partnerom a členom ZKPRK za podporu a spoluprácu počas celého roka 2021 a prajeme pokojné a radostné prežitie sviatkov.

.